Studiul 9

Marți , 22 februarie 2011

În multe zone ale lumii, valoarea unui om este dată de talentele lui, de darurile lui, de înfăţişarea lui etc. Noi ţinem cont într-adevăr de înfăţişare (1 Sam. 16,7); în definitiv, doar atât suntem capabili să vedem! Prin urmare, concepţia despre sine este adeseori modelată de reacţia celor din jur, care se bazează pe observaţiile lor. Dacă toţi îţi spun că eşti frumos, vei tinde să crezi că eşti frumos.

1 Samuel 16

7. Şi Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă.”

Însă noi suntem întotdeauna mai mult decât ceea ce izbeşte ochiul. Persoanele care au probleme cu stima de sine au nevoie să se gândească la însuşirile sau trăsăturile lor personale care dau adevărata valoare şi nu neapărat la ceea ce preţuieşte lumea, întrucât adeseori ceea ce lumea preţuieşte nu are nicio valoare în ochii lui Dumnezeu.

4. Ce anume constituie o valoare pentru societatea în care trăieşti? Cât de importante sunt aceste lucruri înaintea lui Dumnezeu?

Poate că sunt şi excepţii, însă în cele mai multe culturi se pune un mare accent pe lucrurile exterioare, vizibile. Iar trăsăturile de caracter, precum onestitatea, bunătatea, cumpătarea sau devotamentul faţă de principii şi idealuri, ocupă, de regulă, un loc secundar.

5. Ce efecte au prejudecăţile legate de sex/clasă/naţionalitate asupra stimei de sine? Care ar trebui să fie ţinta creştinului în privinţa prejudecăţilor şi a discriminării? Gal. 3,28

Galateni 3

28. Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus.

Prejudecăţile au efecte devastatoare asupra stimei de sine şi asupra performanţei. Noi suntem creştini şi ar trebui ca eforturile noastre să fie îndreptate spre încurajarea altora, indiferent de originea sau de pregătirea lor.

În 2 Samuel 9, avem istoria lui Mefiboşet, care se aştepta să fie ţinta răzbunării lui David. Nu este de mirare că i-a fost frică, a căzut cu faţa la pământ şi s-a numit „câine mort”. Era şi olog! Fără îndoială că reprimirea moştenirii de familie, a servitorilor şi a onorurilor din partea lui David i-au ridicat lui Mefiboşet valoarea personală.

2 Samuel 9

1. David a zis: „A mai rămas cineva din casa lui Saul, ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan?”
2. Era un slujitor din casa lui Saul, numit Ţiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis: „Tu eşti Ţiba?” Şi el a răspuns: „Robul tău, da!”
3. Împăratul a zis: „Nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu?” Şi Ţiba a răspuns împăratului: „Mai este un fiu al lui Ionatan, olog de picioare.”
4. Împăratul a zis: „Unde este?” Şi Ţiba a răspuns împăratului: „Este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar.”
5. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar.
6. Şi Mefiboşet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu faţa la pământ şi s-a închinat. David a zis: „Mefiboşet!” Şi el a răspuns: „Iată robul tău!”
7. David i-a zis: „Nu te teme, căci vreau să-ţi fac bine din pricina tatălui tău Ionatan. Îţi voi da înapoi toate pământurile tatălui tău Saul, şi vei mânca întotdeauna la masa mea.”
8. El s-a închinat, şi a zis: „Cine este robul tău, ca să te uiţi la un câine mort ca mine?”
9. Împăratul a chemat pe Ţiba, slujbaşul lui Saul şi i-a zis: „Dau fiului stăpânului tău tot ce era al lui Saul şi tot ce avea toată casa lui.
10. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi şi robii tăi, şi să strângi roadele, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare; şi Mefiboşet, fiul stăpânului tău, va mânca întotdeauna la masa mea.” Şi Ţiba avea cincisprezece fii şi douăzeci de robi.
11. El a zis împăratului: „Robul tău va face tot ce porunceşte împăratul, domnul meu, robului său.” Şi Mefiboşet a mâncat la masa lui David, ca unul din fiii împăratului.
12. Mefiboşet avea un fiu mic, numit Mica, şi toţi cei ce locuiau în casa lui Ţiba erau robii lui Mefiboşet.
13. Mefiboşet locuia la Ierusalim, căci mânca întotdeauna la masa împăratului. El era olog de amândouă picioarele.

Oamenii exercită o influenţă extraordinară asupra stimei de sine a altora. Noi nici nu ne dăm seama ce putere avem de a modela părerea altora despre ei înşişi prin cuvintele noastre, prin gesturile noastre şi chiar prin modul în care îi privim.

Cât de atent sau de neglijent eşti cu influenţa pe care o exerciţi asupra stimei de sine a celor din jurul tău? Gândeşte-te la persoanele cele mai apropiate. Ce poţi face în mod concret pentru a le ridica valoarea personală?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO