Studiul 8

Miercuri , 16 februarie 2011

6. Prin ce greutăţi, probleme şi necazuri a trecut Estera?

Estera 2

6. care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutaţi împreună cu Ieconia, împăratul lui Iuda, de Nebucadneţar, împăratul Babilonului.
7. El creştea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său; căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură şi plăcută la vedere. După moartea tatălui şi a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet.
10. Estera nu şi-a făcut cunoscut nici poporul, nici naşterea, căci Mardoheu o oprise să vorbească despre aceste lucruri.
21. În acelaşi timp, pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bigtan şi Tereş, doi fameni ai împăratului, păzitorii pragului, s-au lăsat biruiţi de o supărare şi au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahaşveroş.
22. Mardoheu a avut cunoştinţă de lucrul acesta şi a dat de ştire împărătesei Estera, care l-a spus împăratului din partea lui Mardoheu.

Estera a rămas orfană de mică. Deşi a fost adoptată de vărul ei Mardoheu, care era deja adult, copilăria i-a fost fără îndoială marcată de lipsa părinţilor. Cu toate acestea, Estera a crescut şi a ajuns o tânără chibzuită, hotărâtă şi capabilă.

Estera 4

4. Slujnicele Esterei şi famenii ei au venit şi i-au spus lucrul acesta. Şi împărăteasa a rămas îngrozită. A trimis haine lui Mardoheu ca să-l îmbrace şi să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit.
5. Atunci Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii pe care-i pusese împăratul în slujba ei, şi l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta şi de unde vine.
6. Hatac s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetăţii, înaintea porţii împăratului.
7. Şi Mardoheu i-a istorisit tot ce i se întâmplase şi i-a spus suma de argint pe care făgăduise Haman că o va da vistieriei împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor.
8. I-a dat şi cuprinsul poruncii vestite în Susa în vederea nimicirii lor, ca s-o arate Esterei şi să-i spună totul. Şi a poruncit ca Estera să se ducă la împărat să-l roage şi să stăruie de el pentru poporul său.
9. Hatac a venit şi a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu.
10. Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu:
11. „Toţi slujitorii împăratului şi poporul din ţinuturile împăratului ştiu că este o lege care pedepseşte cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat, în curtea dinăuntru, fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viaţă căruia îi întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur. Şi eu n-am fost chemată la împărat de treizeci de zile.”
12. Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu,
13. Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: „Să nu-ţi închipui că numai tu vei scăpa dintre toţi iudeii, pentru că eşti în casa împăratului.
14. Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, şi tu şi casa tatălui tău veţi pieri. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?”
15. Estera a trimis să spună lui Mardoheu:
16. „Du-te, strânge pe toţi iudeii care se află în Susa şi postiţi pentru mine, fără să mâncaţi, nici să beţi, trei zile, nici noaptea, nici ziua. Şi eu voi posti odată cu slujnicele mele; apoi voi intra la împărat, în ciuda legii; şi, dacă va fi să pier, voi pieri.”
17. Mardoheu a plecat şi a făcut tot ce-i poruncise Estera.

Estera 7

3. Împărăteasa Estera a răspuns: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, şi dacă găseşte cu cale împăratul, dă-mi viaţa: iată cererea mea; şi scapă pe poporul meu: iată dorinţa mea!
4. Căci eu şi poporul meu suntem vânduţi să fim nimiciţi, înjunghiaţi şi prăpădiţi. Măcar dacă am fi vânduţi să fim robi şi roabe, aş tăcea, dar vrăjmaşul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului.”

Estera 8

3. Apoi Estera a vorbit din nou înaintea împăratului. S-a aruncat la picioarele lui, a plâns, l-a rugat să oprească urmările răutăţii lui Haman, agaghitul, şi izbânda planurilor lui împotriva iudeilor.

După ce a devenit împărăteasă, Estera nu şi-a dezvăluit naţionalitatea şi nici familia. Faptul acesta îi provoca un stres şi mai mare. Hrana servită la curte, luxul, practicile de acolo o puneau în dificultatea de a-şi menţine credinţa şi identitatea. În plus, risca permanent să i se dea în vileag apartenenţa la poporul evreu, iar consecinţele ascunderii identităţii erau incerte.

De asemenea, Estera a avut sarcina de a-i duce împăratului vestea rea că doi slujbaşi împărăteşti plănuiau să-l asasineze. Sarcina aceasta nu era simplă, întrucât, în cazul în care complotul nu putea fi dovedit, Estera şi vărul ei aveau să fie învinovăţiţi pentru calomnie şi nu se ştia care puteau fi consecinţele.

Însă cea mai mare răspundere care i s-a încredinţat Esterei a fost aceea de a rămâne singurul instrument de salvare a poporului ei. Mardoheu i-a cerut să mijlocească în favoarea iudeilor, lucru pe care nu putea să-l facă decât riscându-şi viaţa. Când ea a ezitat, Mardoheu i-a pus pe umeri o povară şi mai mare: „Dacă vei tăcea acum, ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, şi tu şi casa tatălui tău veţi pieri. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?” (Estera 4,14) O situaţie cu adevărat stresantă!

În cele din urmă, Estera s-a înfăţişat înaintea împăratului, ştiind că un astfel de gest i-ar putea aduce moartea. Însă, în final, planul ei a avut succes.

Asemenea Esterei, şi noi am primit la naştere un anumit „bagaj” de circumstanţe pe care nu le putem modifica. Din ce familie provii? Ce lucruri ai moştenit, rele sau bune? Cum poţi să te deprinzi să fii recunoscător pentru binele pe care l-ai primit şi să învingi răul?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO