Studiul 4

Marţi, 18 ianuarie

Este posibil să dăm impresia că avem o viaţă spirituală frumoasă şi rodnică, dar, de fapt, să avem probleme serioase de relaţionare. Este un adevăr demonstrat acela că oamenii îşi fac rău unul altuia atunci când convieţuiesc, chiar şi în biserică. De aceea, este atât de important să învăţăm arta de a ierta.

5. Cât de bine ai aplicat Efes. 4,32 în viaţa ta? Cui trebuie să-i acorzi iertare şi de ce este important să îl/o ierţi?

Efeseni 4

32. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

De-abia în ultimii ani, psihologii au început să aprecieze mai mult importanţa principiilor spirituale pentru sănătatea psihică. Zeci de ani la rând, psihologii şi consilierii au considerat că religia şi spiritualitatea le inspiră oamenilor sentimente de vinovăţie şi de teamă. Dar acum nu mai este aşa. În prezent, mulţi fac apel la protecţia pe care o oferă credinţa creştină. Se recunoaşte că „terapii” precum rugăciunea, ţinerea unui jurnal spiritual, memorarea unor texte biblice şi „certificatele” de iertare îi ajută pe oameni să învingă o varietate de tulburări emoţionale. Iertarea se numără printre strategiile cele mai eficiente de dobândire a liniştii sufleteşti, deşi capacitatea de a ierta cu adevărat şi de a primi iertarea vine numai de la Dumnezeu şi este posibilă numai prin înnoirea inimii (Ezech.36,26).

Ezechiel 36

26. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne.

6. Ce ne învaţă Mat. 5,23-25 şi Luca 17,3.4; 23,34 despre iertare?

Matei 5

23. Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
24. lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.
25. Caută de te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum; ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă.

Luca 17

3. Luaţi seama la voi înşivă! Dacă fratele tău păcătuieşte împotriva ta, mustră-l! Şi dacă-i pare rău, iartă-l!
4. Şi, chiar dacă păcătuieşte împotriva ta de şapte ori pe zi, şi de şapte ori pe zi se întoarce la tine şi zice: „Îmi pare rău!”, să-l ierţi.”

Luca 23

34. Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi.

S-ar putea ca unele persoane să creadă că este imposibil de ierţi. Însă niciun om nu a fost umilit şi nu a suferit din partea oamenilor mai mult decât Domnul Isus. Împăratul universului a fost înjosit pe nedrept şi a fost răstignit de făpturile pe care le-a creat. Cu toate acestea, El ne-a iubit atât de mult, încât I-a cerut Tatălui, cu smerenie deplină, să ne ierte.

Uneori, oamenii le greşesc altora fără să-şi dea seama câtă durere le provoacă. Alteori, oamenii greşesc din cauza neînţelegerii sau din cauza problemelor personale pe care le au. Ei vor să-şi uşureze suferinţa proprie încercând să-i facă pe alţii să sufere. Reuşeşti să ierţi mai uşor, dacă îţi dai seama că persoana care ţi-a greşit are probleme personale? Cum poţi să înveţi să îi ierţi pe cei care fac rău în mod intenţionat?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO