Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte: 2 Sam. 13; Gal. 5,22; Col. 3,12-14; Luca 19,41-44; Ioan 16,20-24.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Adevărat, adevărat vă spun că voi veţi plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura; vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie.” (Ioan 16,20)

Emoţiile reprezintă o componentă esenţială a personalităţii noastre. Ele ne pot motiva puternic pentru o acţiune bună sau rea. În funcţie de emoţiile pe care le trăim, suntem fericiţi, trişti, temători sau bucuroşi.

Emoţiile „pozitive” ne pot da un sentiment de satisfacţie şi de bine; cele „negative” ne produc nefericire şi suferinţă. Emoţiile pozitive contribuie la menţinerea sănătăţii psihice, pe când expunerea prelungită la emoţii „negative” poate genera probleme de comportament şi de relaţionare. Aşadar, emoţiile sunt un factor important în starea noastră generală de bine.

Dumnezeu vrea să ne bucurăm de efectele emoţiilor pozitive. Totuşi, din cauza păcatului, ne confruntăm deseori cu efectele adverse ale trăirii emoţiilor negative. Nici eroii Bibliei nu au fost imuni în această privinţă. Unii au reuşit să ajungă să se controleze, dar alţii şi-au pierdut autocontrolul şi au permis ca emoţiile negative să îi conducă la acţiuni greşite.

Relaţia dintre emoţii şi comportament nu este clară şi directă. Uneori, emoţiile dureroase ne pot determina să ne aşezăm în genunchi, ca să Îl căutăm pe Dumnezeu, Sursa noastră cea mai înaltă de ajutor şi de sprijin. Alteori, problemele îi determină pe unii să-şi abandoneze credinţa cu totul.

Prin urmare, cât de important este să ne cunoaştem emoţiile şi să înţelegem modul în care ele ne afectează viaţa!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO