Luând un alt sul, Ieremia l-a dat lui Baruc, care ‘a scris în el, după spusele lui Ieremia, toate cuvintele din cartea pe care o arsese în foc Ioiachim, împăratul lui Iuda. Multe alte cuvinte de felul acesta au mai fost adăugate la ea’ (vers. 28.32). Mânia omului căutase să oprească lucrările prorocului lui Dumnezeu; dar chiar mijloacele prin care Ioiachim se străduise să limiteze influenţa slujitorului lui Iehova au dat o altă ocazie pentru a face clare cerinţele divine.

Duhul de împotrivire faţă de mustrare, care a dus la prigonirea şi întemniţarea lui Ieremia, există şi astăzi. Mulţi refuză să ia seama la avertizările repetate, preferând să-i asculte pe învăţătorii falşi, care le linguşesc vanitatea şi trec cu vederea faptele lor rele. În ziua încercării, unii ca aceştia nu vor avea un adăpost sigur, nici un ajutor din cer. Slujitorii aleşi ai lui Dumnezeu trebuie să întâmpine cu răbdare şi curaj încercările şi suferinţele care vin asupra lor prin mustrare, neglijare şi prezentare greşită. Să continue să se achite cu credincioşie de lucrarea pe care Dumnezeu le-a dat-o de făcut, amintindu-şi mereu că prorocii din vechime şi Mântuitorul lumii, împreună cu apostolii Săi, au suferit ocară şi persecuţie din pricina Cuvântului”. – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 437

Întrebări pentru discuţie

1. Cum înţelegem felul în care funcţionează inspiraţia? Cum ne-au ajutat viaţa şi lucrarea lui Ellen G. White să înţelegem acest subiect important?

2. Ce personaje biblice au rămas cu anumite dorinţe neîmplinite, din cauză că au rămas credincioase Domnului?

3. Discutaţi în grupă despre lucrurile la care au trebuit să renunţe oamenii pentru a sta de partea Domnului. Ce poţi să înveţi din experienţa celorlalţi? Întreabă dacă s-a gândit cineva că sacrificiul făcut pentru a-I sluji Domnului a fost prea mare în comparaţie cu ce a primit în schimb.

4. Cum răspunzi când eşti mustrat pentru greşeli? Eşti înclinat să te pocăieşti pe genunchi sau, vorbind figurativ, arunci mustrarea în foc şi cauţi să-l arunci în închisoare pe mesager? Ce îţi spune răspunsul tău despre tine şi despre ce trebuie să schimbi în atitudinea ta?

5. Cum putem să înţelegem mai bine că faptul că suferim (chiar şi ca rezultat direct al păcatelor noastre) nu înseamnă că Domnul ne-a părăsit? Cum putem învăţa să ne bazăm pe credinţă, când trecem prin dureri îngrozitoare?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO