Solemne sunt lecţiile de învăţat din această experienţă, a unuia căruia îi fuseseră date privilegii înalte şi sfinte. Prin purtarea sa, Ghehazi a aşezat o piatră de poticnire pe calea lui Naaman, în a cărui minte pătrunsese o lumină minunată şi care fusese câştigat pentru slujirea Dumnezeului celui viu. Pentru înşelăciunea practicată de Ghehazi nu putea fi adusă nicio scuză. Până în ziua morţii, a rămas lepros, blestemat de Dumnezeu şi dispreţuit de semenii lui.

’Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni nu va scăpa’ (Proverbe 19,5). Oamenii cred că pot ascunde faptele lor rele de ochii oamenilor, dar nu Îl pot înşela pe Dumnezeu. ’Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem de a face’ (Evrei 4,13). Ghehazi a crezut că îl înşală pe Elisei, dar Dumnezeu i-a descoperit prorocului Său cuvintele pe care Ghehazi i le spusese lui Naaman şi toate amănuntele întâlnirii dintre cei doi bărbaţi.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 238

Întrebări pentru discuţie

1. Care sunt câteva dintre semnalele de avertizare care arată că banii sau câştigarea lor iau locul lui Dumnezeu în viaţa noastră? Cum putem învăţa să folosim banii şi să nu lăsăm ca ei să ne folosească pe noi? Ce rol au zecimea şi darurile în întreaga problemă a influenţei banilor asupra vieţii noastre?

2. Care sunt lucrurile cu adevărat importante în viaţă şi de ce este atât de uşor să le pierdem din vedere pe acelea care contează cu adevărat?

3. Ce motive ar fi putut să-l determine pe Ghehazi să creadă că poate să scape nepedepsit pentru înşelăciune? El ştia că Dumnezeu există. El văzuse minuni incredibile. În ciuda acestui fapt, el a încercat să-l înşele pe stăpânul său. Probabil că mai făcuse lucruri asemănătoare în trecut şi scăpase neobservat. Probabil că în mintea lui îşi justifica realmente faptele. Nu ştim. Dar ştim că nu este prea greu să ne înşelăm singuri. Cum putem învăţa să ne ferim de acest lucru?

4. Citeşte din nou 2 Regi 5,17-19. Ce lecţii ar trebui, sau nu ar trebui, să învăţăm din răspunsul pe care Naaman i l-a dat lui Elisei cu privire la închinarea în casa lui Rimon?

5. Care sunt câteva modalităţi practice de a le sluji altora?

2 Regi 5

17. Atunci Naaman a zis: „Fiindcă nu vrei să primeşti tu, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce doi catâri; căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului.
18. Iată totuşi ce rog pe Domnul să ierte robului tău: când stăpânul meu intră în casa lui Rimon să se închine acolo şi se sprijină pe mâna mea, mă închin şi eu în casa lui Rimon: să ierte Domnul pe robul tău, când mă voi închina în casa lui Rimon!”
19. Elisei i-a zis: „Du-te în pace.” După ce a plecat Naaman de la Elisei şi a fost la o depărtare bunicică,
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO