7. Despre Ghehazi auzim pentru ultima oară în 2 Regi 8,1-6. Ce face fostul slujitor al lui Elisei?

2 Regi 8

1. Elisei a zis femeii pe al cărei fiu îl înviase: „Scoală-te, du-te, tu şi casa ta, şi locuieşte pentru o vreme unde vei putea; căci Domnul va trimite o foamete de şapte ani peste ţară, şi foametea a şi început.”
2. Femeia s-a sculat şi a făcut după cuvântul omului lui Dumnezeu: a plecat, ea şi casa ei, şi a locuit şapte ani în ţara filistenilor.
3. După şapte ani, femeia s-a întors din ţara filistenilor şi s-a dus să roage pe împărat pentru casa şi ogorul ei.
4. Împăratul stătea de vorbă cu Ghehazi, slujitorul omului lui Dumnezeu, şi zicea: „Istoriseşte-mi, te rog, toate lucrurile mari pe care le-a făcut Elisei.”
5. Şi pe când istorisea împăratului cum înviase pe un mort, tocmai a venit femeia pe al cărei fiu îl înviase Elisei să roage pe împărat pentru casa şi ogorul ei. Ghehazi a zis: „Împărate, domnul meu, iată femeia şi iată fiul ei, pe care l-a înviat Elisei.”
6. Împăratul a întrebat pe femeie, şi ea i-a istorisit faptul. Apoi împăratul i-a dat un dregător, căruia i-a zis: „Vezi să se dea înapoi tot ce este al femeii acesteia, cu toate veniturile ogorului, din ziua când a părăsit ţara şi până acum!”

De la minunea cea mare a învierii copilului sunamitei au trecut mulţi ani. Probabil că boala nu l-a desfigurat prea mult pe Ghehazi, deoarece îl găsim la curtea împărătească. Ghehazi, fostul slujitor al lui Elisei, vorbeşte despre ce a fost în trecut. El se laudă cu Elisei şi cu minunile lui şi, procedând astfel, probabil că încearcă să atragă atenţia asupra importanţei lui datorate legăturii cu Elisei.

Nu am fi putut să auzim niciodată despre această relatare, dacă nu ar fi fost redat timpul când s-a petrecut evenimentul. Autorul biblic ne spune că, exact când Ghehazi vorbea despre minunea învierii copilului sunamitei, ea apare înaintea împăratului. În providenţa Sa, Dumnezeu Se foloseşte de laudele lui Ghehazi pentru a o ajuta pe femeia din Sunem. Probabil că femeia din Sunem este deja văduvă, deoarece nu se face nicio menţiune cu privire la soţul ei şi era neobişnuit ca o femeie să vină înaintea împăratului cu astfel de treburi, în locul soţului ei. Este foarte probabil ca ea să fie conducătoarea familiei, până când fiul ei va ajunge la maturitate. Ea a fost plecată din ţară timp de şapte ani, în perioada unei secete mari. Faptul că are relaţii şi cunoaşte persoanele potrivite ar putea să fie important, un avantaj din punct de vedere omenesc, dar Dumnezeu vede lucrurile diferit.

8. Ce fel de relaţii contează cu adevărat şi de ce? Ieremia 9,23.24

Ieremia 9

23. Aşa vorbeşte Domnul: „Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui.
24. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.

Ghehazi dispare din istorie. Partea tristă este faptul că Ghehazi ar fi putut să facă lucrarea lui Dumnezeu. El ar fi putut să înveţe de la Elisei. Ar fi putut să fie următorul profet important şi, probabil, conducător şi învăţător în şcolile profeţilor. Acum, tot ce poate să facă este să vorbească despre zilele bune din trecut, când a lucrat împreună cu profetul. Ghehazi ar fi putut să aibă un rol în istorie, dar acum tot ce poate să facă este să trăiască în trecut.

Trebuie să ne aducem aminte ce a făcut Dumnezeu pentru noi în trecut. Totuşi, în acelaşi timp, trebuie să fim atenţi să nu trăim în trecut, în dauna unei vieţuiri corecte în prezent. Cum putem să stabilim un echilibru? Cum poate faptul de a trăi prea mult în trecut să influenţeze negativ relaţia noastră cu Domnul în prezent?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO