4. Ce îi cere Ilie femeii şi de ce? Care este marele salt al credinţei pe care îl face Ilie, când îi cere să facă aşa? 1 Regi 17,13-16

1 Regi 17

13. Ilie i-a zis: „Nu te teme, întoarce-te şi fă cum ai zis. Numai, pregăteşte-mi întâi mie, cu untdelemnul şi făina aceea, o mică turtă şi adu-mi-o; pe urmă să faci şi pentru tine şi pentru fiul tău.
14. Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Făina din oală nu va scădea, şi untdelemnul din ulcior nu se va împuţina până în ziua când va da Domnul ploaie pe faţa pământului.”
15. Ea s-a dus şi a făcut după cuvântul lui Ilie. Şi multă vreme a avut ce să mănânce, ea şi familia ei şi Ilie.
16. Făina din oală n-a scăzut, şi untdelemnul din ulcior nu s-a împuţinat, după cuvântul pe care-l rostise Domnul prin Ilie.

Văduvele au fost nişte personaje mai puţin semnificative în lumea biblică. Îndeosebi dacă nu aveau niciun copil ajuns la maturitate, care să le poarte de grijă, erau nişte victime şi aveau drepturi legale foarte limitate. Situaţia unei văduve în timp de secetă era chiar şi mai rea. Fiecare familie lupta pentru supravieţuire şi nu exista nicio mână întinsă pentru a-i veni în ajutor. Acestei femei i se cere acum să-i dea mâncare şi profetului. Când ne gândim la situaţia ei socială şi economică, văduva este într-adevăr persoana cea mai puţin potrivită. Între femeia aceasta sărmană şi moartea prin înfometare se află doar un pumn de făină şi puţin ulei.

5. Cui i se spune să-i dea de mâncare „mai întâi”? Ce gânduri trebuie să-i fi trecut prin minte, când a auzit lucrul acesta? Ce fel de credinţă se cerea din partea ei? 1 Regi 17,13

În vremea noastră, în multe locuri se consideră că este mai potrivit să-i serveşti întâi pe ceilalţi şi apoi pe tine. Totuşi, adăugând paguba la insultă, profetul nu numai că vrea să ia de la această văduvă ceva ce ea nu îşi poate permite să dea, ci vrea să fie servit primul.

Dar profetul este un reprezentant al lui Dumnezeu pentru femeia aceasta. Când îi cere ultima bucată de pâine, profetul o invită pe femeie să facă un salt al credinţei, să-i dea lui tot ce are, printr-o supunere totală.

6. Ce alte situaţii poţi găsi în Biblie, în care Domnul cere o supunere deplină? (Vezi Geneza 22.)

Geneza 22

1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam şi i-a zis: „Avraame!” „Iată-mă!”, a răspuns el.
2. Dumnezeu i-a zis: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.”
3. Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus şaua pe măgar şi a luat cu el două slugi şi pe fiul său, Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot şi a pornit spre locul pe care i-l spusese Dumnezeu.
4. A treia zi, Avraam a ridicat ochii şi a văzut locul de departe.
5. Şi Avraam a zis slugilor sale: „Rămâneţi aici cu măgarul; eu şi băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm, şi apoi ne vom întoarce la voi.”
6. Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său, Isaac, şi a luat în mână focul şi cuţitul. Şi au mers astfel amândoi împreună.
7. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avraam, a zis: „Tată!” „Ce este, fiule?”, i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: „Iată focul şi lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot?”
8. „Fiule”, a răspuns Avraam, „Dumnezeu însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea de tot.” Şi au mers amândoi împreună înainte.
9. Când au ajuns la locul pe care i-l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar şi a aşezat lemnele pe el. A legat pe fiul său, Isaac şi l-a pus pe altar, deasupra lemnelor.
10. Apoi Avraam a întins mâna şi a luat cuţitul ca să înjunghie pe fiul său.
11. Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri şi a zis: „Avraame! Avraame!” „Iată-mă!”, a răspuns el.
12. Îngerul a zis: „Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.”
13. Avraam a ridicat ochii şi a văzut înapoia lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş; şi Avraam s-a dus de a luat berbecul şi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său.
14. Avraam a pus locului aceluia numele: „Domnul va purta de grijă”. De aceea se zice şi azi: „La muntele unde Domnul va purta de grijă”.
15. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam
16. şi a zis: „Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu,
17. te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni cetăţile vrăjmaşilor ei.
18. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!”
19. Avraam s-a întors la slugile sale şi s-au sculat şi au plecat împreună la Beer-Şeba, căci Avraam locuia la Beer-Şeba.
20. După aceste lucruri, i s-a spus lui Avraam: „Iată, Milca a născut şi ea copii fratelui tău, Nahor,
21. şi anume pe Uţ, întâiul său născut, pe Buz, fratele său, pe Chemuel, tatăl lui Aram,
22. pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaş, pe Iidlaf şi pe Betuel.
23. Betuel a născut pe Rebeca. Aceştia sunt cei opt fii pe care i-a născut Milca lui Nahor, fratele lui Avraam.
24. Ţiitoarea lui, numită Reuma, a născut şi ea, pe Tebah, Gaham, Tahaş şi Maaca.

Întotdeauna, când Îi dăm lui Dumnezeu tot ce avem, în final, câştigăm. La început, femeia a avut resurse numai pentru o singură porţie de pâine. Prin faptul că i-a dat mai întâi profetului, femeia aceasta păgână a dovedit o credinţă pură, încrezându-se în ceva ce nu putea să vadă sau să înţeleagă. Aceasta este credinţa (Evrei 11,1) – să ne încredem într-un Dumnezeu pe care nu putem să-L vedem şi în făgăduinţe pe care nu le înţelegem pe deplin.

Evrei 11

1. Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.

Când a fost ultima ocazie în care ai fost nevoit să înaintezi doar prin credinţă, încrezându-te în ceva ce nu ai putut să vezi sau nu ai înţeles? Ce lecţii ai învăţat despre ce înseamnă pentru noi, ca fiinţe căzute, a trăi prin credinţă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO