În raportul despre cei care au fost părtaşi, prin dăruire de sine, la suferinţele lui Hristos stau numele lui Ionatan şi Ioan Botezătorul – unul în Vechiul Testament şi celălalt în Noul Testament.

Ionatan a fost moştenitor al tronului prin naştere; ştiindu-se însă înlăturat prin hotărâre divină, a fost cel mai delicat şi credincios prieten al rivalului său, apărând viaţa lui David chiar cu preţul primejduirii propriei vieţi; a fost statornic lângă tatăl său în zilele întunecate ale slăbirii puterii acestuia, căzând în cele din urmă alături de el – numele lui Ionatan este preţuit în ceruri, iar pe pământ rămâne o mărturie despre existenţa şi puterea iubirii altruiste.

Când a apărut ca vestitor al lui Mesia, Ioan Botezătorul a tulburat toată naţiunea. Din loc în loc, paşii săi erau urmaţi de mulţimi de oameni de orice rang şi stare socială. Totul s-a schimbat însă când a venit Acela despre care dăduse mărturie. Mulţimile L-au urmat pe Isus şi a părut că lucrarea lui Ioan se apropia rapid de sfârşit. Cu toate acestea, credinţa lui nu a fost deloc şovăielnică. ’Trebuie ca El să crească’, a spus Ioan, ’iar eu să mă micşorez’ (Ioan 3,30).” – Ellen G. White, Educaţie, p. 156, 157

Întrebări pentru discuţie

1. Cum facem deosebire între credinţă şi încumetare? Când şi cum trebuie să cerem semne pentru a cunoaşte voia lui Dumnezeu cu privire la noi?

2. Unele culturi promovează pasivitatea ca pe o virtute, în timp ce altele o consideră ceva negativ. Ionatan a fost dispus să ocupe locul al doilea. Este faptul acesta acelaşi lucru cu a fi pasiv? Ar trebui creştinul să fie pasiv? Dacă da, când? Dacă nu, de ce nu?

3. Cum poţi să-i explici unui prieten necreştin beneficiile credinţei, dacă acesta te vede îmbolnăvindu-te, pierzându-ţi locul de muncă sau suferind pierderea celor dragi?

4. Discută despre viaţa lui Ionatan în lumina pasajului din Evrei 11,32-40. Ce anume din textele acestea ar putea să te ajute în situaţii care sunt, cel puţin din perspectiva ta actuală, nefericite?

5. Cum poate o femeie să-l cinstească pe tatăl ei care a abuzat-o sexual? Ce poţi să spui despre părinţii care îşi abuzează fizic copiii? Cum trebuie să răspundem la porunca de a-i cinsti pe asemenea părinţi?

6. Care sunt lucrurile pe care lumea le consideră „mari”, iar Dumnezeu nu le consideră aşa? Care sunt lucrurile pe care Dumnezeu le consideră „mari”, iar lumea nu? Cum putem să facem deosebire între cele două concepţii cu privire la măreţie?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO