Israel trece printr-un moment de criză extremă. Filistenii s-au adunat să lupte cu Israel, având care de război şi soldaţi ce par a fi cât nisipul de pe malul mării. Armata israelită este inferioară numeric şi foarte slab echipată. Se spune că numai Saul şi Ionatan aveau săbii de fier şi suliţe, deoarece filistenii controlau strict industria fierăriei – israeliţii erau nevoiţi să-şi ascută şi să-şi repare uneltele apelând la fierarii filisteni (1 Samuel 13,19-22). Puteţi să vă imaginaţi armata israelită pestriţă, înarmată cu beţe, topoare şi praştii, confruntându-se cu imensa armată filisteană bine echipată? Nu este de mirare că armata lui Saul era renumită pentru rata dezertărilor.

1 Samuel 13

19 În toată ţara lui Israel nu se găsea niciun fierar; căci Filistenii ziseră: ,,Să împedecăm pe Evrei să-şi facă săbii sau suliţe.„
20 Şi fiecare om din Israel se pogora la Filisteni ca să-şi ascută fierul plugului, coasa, securea şi sapa,
21 cînd se tocea sapa, coasa, furca cu trei coarne şi securea, şi ca să facă vîrf ţepuşului cu care mîna boii.
22 Şi aşa s’a întîmplat că în ziua luptei nu era nici sabie, nici suliţă în mînile întregului popor care era cu Saul şi Ionatan: nu avea decît Saul şi fiul său Ionatan.

2. Gândeşte-te la adevăratul raport de forţe în luptele pe care le avem noi de dus, dacă suntem predaţi Domnului. Ce speranţă găsim în 2 Regi 6,8-17?

2 Regi 6

8 Împăratul Siriei era în război cu Israel. Şi, într’un sfat pe care l -a ţinut cu slujitorii săi, a zis: ,,Tabăra mea va fi în cutare loc.„
9 Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: ,,Fereşte-te să treci pe lîngă locul acela, căci acolo sînt ascunşi Sirienii.„
10 Şi împăratul lui Israel a trimes nişte oameni să stea la pîndă spre locul pe care i -l spusese şi despre care îl înştiinţase omul lui Dumnezeu. Aceasta s’a întîmplat nu odată, nici de două ori.
11 Împăratului Siriei i s’a turburat inima. A chemat pe slujitorii săi, şi le -a zis: ,,Nu voiţi să-mi spuneţi care din noi este pentru împăratul lui Israel?„
12 Unul din slujitorii săi a răspuns: ,,Nimeni, împărate, domnul meu; dar proorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe cari le rosteşti în odaia ta de culcare.„
13 Şi împăratul a zis: ,,Duceţi-vă şi vedeţi unde este, ca să trimet să -l prindă.„ Au venit şi i-au spus: ,,Iată că este la Dotan.„
14 A trimes acolo cai, cară şi o oaste puternică. Au ajuns noaptea, şi au înconjurat cetatea.
15 Slujitorul omului lui Dumnezeu s’a sculat disdedimineaţă şi a ieşit. Şi iată că o oaste înconjura cetatea, cu cai şi cară. Şi slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: ,,Ah! domnul meu, cum vom face?„
16 El a răspuns: ,,Nu te teme, căci mai mulţi sînt cei cu noi decît cei cu ei.„
17 Elisei s’a rugat, şi a zis: ,,Doamne, deschide -i ochii să vadă.„ Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai şi de cară de foc împrejurul lui Elisei.

Ionatan nu este intimidat de ce cred alţii. El nu se plânge de lipsa de credinţă a lui Israel, ci este hotărât să facă ceva. Ionatan nu vrea doar să salveze situaţia; el ştie că Dumnezeu este cu mult mai mare decât problema cu care se confruntă Israel. Ionatan nu se consideră un fel de mântuitor sau de erou. El ştie că Dumnezeu poate să salveze prin orice mijloace şi, ca urmare, Ionatan se pune la dispoziţia Lui. Dumnezeu alege să-i folosească pe Ionatan şi pe purtătorul armelor lui, dând o victorie incredibilă.

3. Care sunt paşii pe care îi face Ionatan înainte de a urca până la avanpostul vrăjmaşului? 1 Samuel 14,6-13

1 Samuel 14

6 Ionatan a zis tînărului care -i purta armele: ,,Vino, şi să pătrundem pînă la straja acestor netăiaţi împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedecă pe Domnul să dea izbăvire printr’un mic număr ca şi printr’un mare număr.„
7 Cel ce -i ducea armele i -a răspuns: ,,Fă tot ce ai în inimă, n’asculta decît de simţimîntul tău, şi iată-mă cu tine, gata să te urmez oriunde.„
8 ,,Ei bine!„ a zis Ionatan, ,,haidem la oamenii aceştia şi să ne arătăm lor.
9 Dacă ne vor zice: ,Opriţi-vă pînă vom veni noi la voi!` vom rămînea pe loc, şi nu ne vom sui la ei.
10 Dar dacă vor zice: ,Suiţi-vă la noi!` ne vom sui, căci Domnul îi dă în mînile noastre. Acesta să ne fie semnul.„
11 S’au arătat amîndoi străjii Filistenilor, şi Filistenii au zis: ,,Iată că Evreii ies din găurile în cari s’au ascuns.„
12 Şi oamenii cari erau de strajă au vorbit astfel lui Ionatan şi celui ce -i ducea armele: ,,Suiţi-vă la noi, ca să vă arătăm ceva.„ Ionatan a zis celui ce -i ducea armele: ,,Suie-te după mine, căci Domnul îi dă în mînile lui Israel.„
13 Şi Ionatan s’a suit ajutîndu-se cu mînile şi picioarele, şi cel ce -i ducea armele a mers după el. Filistenii au căzut înaintea lui Ionatan, şi cel ce -i ducea armele arunca moartea în urma lui.

Uneori, linia dintre credinţă şi încumetare poate părea foarte subţire. Ionatan nu se bazează doar pe impresiile personale. El se consultă cu o altă persoană temătoare de Dumnezeu şi îi împărtăşeşte planurile şi ideile lui. Ionatan înţelege că Dumnezeu nu este limitat şi nu încearcă să-L manipuleze pe Dumnezeu. Ionatan este dispus să stea sau să meargă, după cum îi va descoperi Dumnezeu prin semnul pe care îl propune. În cele din urmă, când primeşte aprobarea să continue planul, Ionatan nu ezită, ci intră imediat în acţiune.

Care sunt luptele tale personale? Cum poţi învăţa să te încrezi în Dumnezeu în situaţiile acestea? Cum poţi învăţa să te încrezi în Dumnezeu, chiar când lucrurile nu merg aşa cum ai sperat sau cum te-ai rugat?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO