Prietenia se deosebeşte de majoritatea relaţiilor, care adesea sunt reglementate şi controlate prin lege. În multe locuri, părinţii aleg partenerii de viaţă pentru copiii lor. Desigur, nimeni nu ajunge să-şi aleagă părinţii, fraţii, surorile şi rudele din familie.

Totuşi putem să ne alegem prietenii. Prietenia trece dincolo de toate graniţele. Prietenia poate să influenţeze şi celelalte relaţii. Cântarea cântărilor 5,16 ne arată rolul prieteniei în căsătorie. Prietenia adevărată este o relaţie întru totul voluntară şi, probabil, acesta este motivul pentru care este aşa de puternică. Ea nu presupune conformarea cu litera legii, ci se concentrează asupra dăruirii de sine.

Cântarea cântărilor 5

16 Cerul gurii lui este numai dulceaţă şi toată fiinţa lui este plină de farmec. Aşa este iubitul meu, aşa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului! –

1. Cum este descrisă prietenia dintre Ionatan şi David? 1 Samuel 18,1. Care sunt caracteristicile prieteniei subliniate în Exod 33,11; Iov 16,20.21; Proverbe 17,17; 27,9; Eclesiastul 4,10 şi Ioan 15,13-15?

1 Samuel 18

1 David sfîrşise de vorbit cu Saul. Şi de atunci sufletul lui Ionatan s’a alipit de sufletul lui David, şi Ionatan l -a iubit ca pe sufletul din el.

Exod 33

11 Domnul vorbea cu Moise faţă în faţă, cum vorbeşte un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tînărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieşea deloc din mijlocul cortului.

Iov 16

20 Prietenii mei rîd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrămi,
21 să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu, şi fiului omului împotriva prietenilor lui.

Proverbe 17

17 Prietenul adevărat iubeşte oricînd, şi în nenorocire ajunge ca un frate. –

Proverbe 27

9 Cum înveseleşte untdelemnul şi tămîia inima, aşa de dulci sînt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. –

Eclesiastul 4

10 Căci, dacă se întîmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur, şi cade, fără să aibă pe altul care să -l ridice!

Ioan 15

13 Nu este mai mare dragoste decît să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.
14 Voi sînteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.
15 Nu vă mai numesc robi, pentrucă robul nu ştie ce face stăpînul său; ci v’am numit prieteni, pentrucă v’am făcut cunoscut tot ce am auzit dela Tatăl Meu.

Majoritatea ne-am aştepta ca o mamă să fie pregătită să moară pentru a salva viaţa copilului ei sau ca un bărbat să-şi protejeze familia cu orice preţ. Aceste relaţii puternice sunt admirabile şi sunt o reflectare a dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Totuşi acesta este un instinct pe care îl întâlnim la multe specii de animale.

Prietenia este mult mai mult decât un instinct. Prietenia adevărată trebuie să fie cultivată prin comunicare. Prietenii sunt aproape pentru a te ajuta în toate dificultăţile vieţii, nu doar în vremurile bune. Noi putem să influenţăm prezentul şi viitorul prietenilor prin sfaturi înţelepte, încurajări şi rugăciuni pentru ei. Ionatan manifestă aceste caracteristici în prietenia lui cu David. În 1 Samuel 20, Ionatan dovedeşte faptul că prietenia înseamnă mai mult decât vorbe. Un prieten este gata să ofere ajutor, chiar expunându-se la un mare risc. Ionatan a mijlocit adesea pentru David pe lângă tatăl său, împăratul Saul (1 Samuel 19,4). Ionatan şi-a luat timp şi a făcut eforturi pentru a-l găsi pe David când era fugar şi pentru a-l încuraja să rămână credincios Domnului (1 Samuel 23,16).

1 Samuel 19

4 Ionatan a vorbit bine de David tatălui său Saul: ,,Să nu facă împăratul„, a zis el, ,,un păcat faţă de robul său David, căci el n’a făcut niciun păcat faţă de tine. Dimpotrivă, a lucrat pentru binele tău;

1 Samuel 23

16 Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s’a sculat şi s’a dus la David în pădure. El i -a întărit încrederea în Dumnezeu,

Ai trădat vreodată un prieten? Ai fost trădat vreodată de un prieten? Ce lecţii ai învăţat? De ce trăsături de caracter ai nevoie spre a fi un prieten mai bun?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO