4. Cum ai descrie relaţia dintre Ionatan şi Saul? Cu ce fel de conflict se confruntă Ionatan în ce priveşte loialitatea? 1 Samuel 19,1-7

1 Samuel 19

1 Saul a vorbit fiului său Ionatan, şi tuturor slujitorilor lui, să omoare pe David.
2 Dar Ionatan, fiul lui Saul, care iubea mult pe David, i -a dat de ştire, şi i -a zis: ,,Tatăl meu Saul caută să te omoare. Păzeşte-te dar mîne dimineaţă, stai într’un loc tăinuit, şi ascunde-te.
3 Eu voi ieşi şi voi sta lîngă tatăl meu în cîmpul în care vei fi; voi vorbi tatălui mei despre tine, voi vedea ce va zice, şi-ţi voi spune.„
4 Ionatan a vorbit bine de David tatălui său Saul: ,,Să nu facă împăratul„, a zis el, ,,un păcat faţă de robul său David, căci el n’a făcut niciun păcat faţă de tine. Dimpotrivă, a lucrat pentru binele tău;
5 şi -a pus în joc viaţa, a ucis pe Filistean, şi Domnul a dat o mare izbăvire pentru tot Israelul. Tu ai văzut, şi te-ai bucurat. Pentru ce să păcătuieşti împotriva unui sînge nevinovat, şi să omori fără pricină pe David?„
6 Saul a ascultat glasul lui Ionatan, şi a jurat, zicînd: ,,Viu este Domnul, că David nu va muri!„
7 Ionatan a chemat pe David, şi i -a spus toate cuvintele acestea; apoi l -a adus la Saul; şi David a fost înaintea lui ca mai înainte.

Nu ştim cu exactitate ce fel de tată a fost Saul când Ionatan a fost copil, dar ştim că, mai târziu, Saul nu a fost un model vrednic de urmat. Saul a fost foarte egoist, capricios, gelos, iraţional şi, uneori, nevrotic. Totuşi, Ionatan dovedeşte în viaţa şi în relaţia cu tatăl lui o aplicare a poruncii date în Exod 20,12, care ne spune să-i cinstim pe părinţii noştri.

Exod 20

12 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentruca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi -o dă Domnul, Dumnezeul tău.

5. Citeşte 1 Samuel 14,24-46. Cum ar fi putut Ionatan, dacă ar fi vrut, să folosească acest incident ca scuză pentru a înceta să-l cinstească pe tatăl lui? Oare nu au existat oameni care le-au întors spatele părinţilor lor pentru motive mai mici? Ce ne spune faptul acesta despre caracterul lui Ionatan?

1 Samuel 14

24 Ziua aceea a fost obositoare pentru bărbaţii lui Israel. Saul pusese pe popor să jure, zicînd: ,,Blestemat să fie omul care va mînca pîne pînă seara, pînă mă voi răzbuna pe vrăjmaşii mei!„ Şi nimeni nu mîncase.
25 Tot poporul ajunsese într’o pădure, unde se găsea miere pe faţa pămîntului.
26 Cînd a intrat poporul în pădure, a văzut mierea curgînd; dar niciunul n’a dus mierea la gură, căci poporul ţinea jurămîntul.
27 Ionatan nu ştia de jurămîntul pe care pusese tatăl său pe popor să -l facă; a întins vîrful toiagului pe care -l avea în mînă, l -a vîrît într’un fagure de miere, şi a dus mîna la gură; şi ochii i s’au luminat.
28 Atunci cineva din popor, vorbindu -i, i -a zis: ,,Tatăl tău a pus pe popor să jure, zicînd: ,Blestemat să fie omul care va mînca astăzi!„ Şi poporul era sleit de puteri.
29 Şi Ionatan a zis: ,,Tatăl meu turbură poporul; vedeţi dar cum mi s’au luminat ochii, pentrucă am gustat puţin din mierea aceasta!
30 Negreşit, dacă poporul ar fi mîncat azi din prada pe care a găsit -o la vrăjmaşii lui, n’ar fi fost înfrîngerea Filistenilor mai mare?„
31 În ziua aceea au bătut pe Filisteni dela Micmaş pînă la Aialon. Poporul era foarte obosit,
32 şi s’a aruncat asupra prăzii. A luat oi, boi şi viţei, i -a junghiat pe pămînt şi i -a mîncat cu sînge cu tot.
33 Au spus lucrul acesta lui Saul, şi i-au zis: ,,Iată că poporul păcătuieşte împotriva Domnului, mîncînd cu sînge.„ Saul a zis: ,,Voi faceţi o nelegiuire; rostogoliţi îndată o piatră mare încoace.„
34 Apoi a adăugat: ,,Împrăştiaţi-vă printre popor, şi spuneţi fiecăruia să-şi aducă boul sau oaia, şi să -l junghie aici. Apoi să mîncaţi, şi nu păcătuiţi împotriva Domnului, mîncînd cu sînge.„ Şi peste noapte, fiecare din popor şi -a adus boul cu mîna, ca să -l junghie pe piatră.
35 Saul a zidit un altar Domnului: acesta a fost cel dintîi altar pe care l -a zidit Domnului.
36 Saul a zis: ,,Să ne pogorîm în noaptea aceasta după Filisteni, să -i jefuim pînă la lumina zilei, şi să nu lăsăm să rămînă unul măcar.„ Ei au zis: ,,Fă tot ce vei crede.„ Atunci preotul a zis: ,,Să ne apropiem aici de Dumnezeu„.
37 Şi Saul a întrebat pe Dumnezeu: ,,Să mă pogor după Filisteni? Îi vei da în mînile lui Israel?„ Dar în clipa aceea nu i -a dat niciun răspuns.
38 Saul a zis: ,,Apropiaţi-vă aici, toate căpeteniile poporului; căutaţi şi vedeţi de cine şi cum a fost săvîrşit păcatul acesta astăzi.
39 Căci viu este Domnul, Izbăvitorul lui Israel: chiar dacă l-ar fi săvîrşit fiul meu Ionatan, va muri.„ Şi nimeni din tot poporul nu i -a răspuns.
40 Atunci a zis întregului Israel: ,,Aşezaţi-vă voi deoparte; şi eu şi fiul meu Ionatan vom sta de cealaltă.„ Şi poporul a zis lui Saul: ,,Fă ce vei crede.„
41 Saul a zis Domnului: ,,Dumnezeul lui Israel, arată adevărul.„ Sorţul a căzut pe Ionatan şi pe Saul, şi poporul a scăpat.
42 Saul a zis: ,,Aruncaţi sorţul între mine şi fiul meu Ionatan.„ Şi sorţul a căzut pe Ionatan.
43 Saul a zis lui Ionatan: ,,Spune-mi ce-ai făcut„. Ionatan i -a spus şi a zis: ,,Am gustat puţină miere, cu vîrful toiagului pe care -l aveam în mînă: iată-mă, voi muri.„
44 Şi Saul a zis: ,,Dumnezeu să Se poarte cu toată asprimea faţă de mine, dacă nu vei muri, Ionatane!„
45 Poporul a zis lui Saul: ,,Ce! Să moară Ionatan, el, care a făcut această mare izbăvire în Israel? Niciodată! Viu este Domnul, că un păr din capul lui nu va cădea la pămînt, căci cu Dumnezeu a lucrat el în ziua aceasta.„ Astfel poporul a scăpat pe Ionatan de la moarte.
46 Saul a încetat să mai urmărească pe Filisteni, şi Filistenii s’au dus acasă.

A-i cinsti pe părinţii noştri înseamnă mult mai mult decât o felicitare sau un cadou ocazional. Ionatan stă alături de tatăl lui în timp de criză. El stă alături de tatăl lui, de asemenea, în ciuda a ceea ce voia tatăl lui să-i facă.

Noi îi cinstim pe părinţii noştri dacă stăm alături de ei în timp de criză – o boală sau pierderea locului de muncă. Avem obligaţia biblică de a-i susţine pe părinţii noştri emoţional şi material (vezi 1 Timotei 5,8). A-i cinsti pe părinţii noştri nu este o atitudine subiectivă sau pasivă. Ionatan demonstrează că adesea este nevoie să oferi un sfat respectuos şi înţelept. A-i cinsti pe părinţii noştri nu înseamnă a lăsa la o parte propria raţiune sau a le apăra greşelile, nici nu înseamnă a-i urma orbeşte sau a scuza răul. Totuşi înseamnă că avem obligaţii speciale faţă de ei, indiferent ce fel de oameni sunt.

1 Timotei 5

8 Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s’a lepădat de credinţă, şi este mai rău decît un necredincios.

În conformitate cu exemplul lui Ionatan, ce lucruri practice poţi să faci pentru a-ţi îmbunătăţi relaţia cu părinţii, fraţii, surorile sau alţi membri ai familiei, îndeosebi când nu sunt credincioşi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO