Oamenii sunt fiinţe sociale. La scurt timp după ce l-a creat, Dumnezeu i-a oferit lui Adam un tovarăş. El a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur” (Gen. 2,18). Avem nevoie unii de alţii.

2. Ce principiu important se găseşte în Romani 14,7? Ai observat acest principiu în situaţiile prin care ai trecut?

Romani 14

7 În adevăr, niciunul din noi nu trăieşte pentru sine, şi nici unul din noi nu moare pentru sine.

Fie că trăim, fie că murim, avem o influenţă asupra celorlalţi şi, în mod special, asupra familiei noastre. Grija înţeleaptă faţă de sănătate ne aduce binecuvântări şi nouă, dar şi celor alături de care trăim.

3. Ce ne spun textele următoare despre importanţa relaţiilor interumane? Gen. 2,18; Ecl. 4,9-12; 1 Cor. 12,14-26; Gal. 6,2

Geneza 2

18 Domnul Dumnezeu a zis: ,,Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.„

Eclesiastul 4

9 Mai bine doi decît unul, căci iau o plată cu atît mai bună pentru munca lor.
10 Căci, dacă se întîmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur, şi cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice!
11 Tot aşa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzescă dacă e singur?
12 Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să -i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor.

1 Corinteni 12

14 Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.
15 Dacă piciorul ar zice: ,,Fiindcă nu sînt mînă, nu sînt din trup„, -nu este pentru aceasta din trup?
16 Şi dacă urechea ar zice: ,,Fiindcă nu sînt ochi, nu sînt din trup„ -nu este pentru aceasta din trup?
17 Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?
18 Acum dar Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El.
19 Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?
20 Fapt este că sînt mai multe mădulare, dar un singur trup.
21 Ochiul nu poate zice mînii: ,,N’am trebuinţă de tine„; nici capul nu poate zice picioarelor: ,,N’am trebuinţă de voi.„
22 Ba mai mult, mădularele trupului, cari par mai slabe, sînt de neapărată trebuinţă.
23 Şi părţile trupului, cari par vrednice de mai puţină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţă,
24 pe cînd cele frumoase n’au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste:
25 pentru ca să nu fie nici o desbinare în trup: ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele.
26 Şi dacă sufere un mădular, toate mădularele sufăr împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.

Galateni 6

2 Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos.

Relaţiile bune au o influenţă pozitivă atât asupra vieţii noastre, cât şi asupra vieţii altora. De aceea este bine să învăţăm să dăm şi să primim cu bucurie. Nu este corect să spunem: „Este corpul meu şi mă priveşte ce fac cu el”. Societatea are de pierdut, direct sau indirect, prin alegerile nepotrivite ale fiecărui om. Viaţa, acest dar preţios de la Dumnezeu, este de o valoare inestimabilă şi merită păstrată. În multe locuri, valoarea vieţii nu este apreciată; însă pentru creştini, toţi oamenii sunt valoroşi. Este important să investim nu numai în sănătatea noastră, ci şi în sănătatea altora.

Un medic a studiat importanţa legăturilor sociale şi a suportului social în relaţie cu rata îmbolnăvirii şi cea a decesului. Legăturile sociale, culturale şi tradiţionale apropiate din cultura japoneză au rezultate excelente asupra sănătăţii. Cu cât legăturile sociale sunt mai bune, cu atât oamenii sunt mai sănătoşi. În continuare, el a arătat că izolarea socială are ca urmare o sănătate precară şi o rată a mortalităţii mai mare. Relaţiile sociale semnificative influenţează pozitiv conduita fizică, mentală şi emoţională.

Ce binecuvântări ai primit datorită relaţiilor sociale? Cum poţi să-i ajuţi pe ceilalţi să primească aceleaşi binecuvântări? Ai tendinţa de a dărui sau de a aştepta să primeşti ceva de la relaţia cu ceilalţi? Ce îţi spune aceasta despre tine?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO