Suntem oameni şi suntem atât de adânciţi în păcat, încât de multe ori uităm cât de rău este păcatul şi cât de multă suferinţă ne-a adus. Nu este uşor să ne dăm seama cât de mult am căzut, pentru că ne aflăm în această stare de foarte mult timp.

1. Dacă Domnul Isus este Dumnezeu, atunci ce înseamnă faptul că am fost creaţi după chipul lui Dumnezeu? Cum ne ajută informaţiile pe care le avem despre Mântuitorul să înţelegem ce caracter au avut primii noştri părinţi atunci când au fost creaţi? Geneza 1,27

Geneza 1

27 Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l -a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i -a făcut.

Biblia ne spune clar că am fost creaţi după chipul lui Dumnezeu. Totodată ne arată la fel de clar că Isus Hristos este Dumnezeu (vezi Ioan1,1-3). Aşadar, la început, oamenii reflectau într-o anumită măsură caracterul Său moral. Cum arătau ei la început? Asemenea Domnului Isus, care ne-a iubit atât de mult, încât S-a umilit şi a luat asupra Sa natura noastră, ca să ne mântuiască. Asemenea Aceluia care a fost dispus să le slujească altora, spălând picioarele trădătorului Lui. Asemenea Celui care a strigat „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!”. Aşa erau oamenii, într-o anumită măsură, înainte de intrarea păcatului în lume.

Ioan 1

1 La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu.
2 El era la început cu Dumnezeu.
3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n’a fost făcut fără El.

Grija pentru alţii şi dragostea neegoistă care au caracterizat viaţa lui Isus trebuie să fi fost reflectate într-o anumită măsură de Adam şi de Eva înainte de căderea în păcat, întrucât ei au fost creaţi „după chipul lui Dumnezeu”.

Aşadar, a fi ca Isus înseamnă a fi refăcuţi după chipul pe care l-am avut la început. Dacă ne uităm la El, la felul în care a trăit şi i-a tratat pe oameni, la felul în care Şi-a iubit duşmanii, observăm imediat că, de fapt, caracterul Său era clădit pe dragostea neegoistă faţă de ceilalţi. Prin urmare, la început, oamenii au fost creaţi ca să se iubească şi să aibă grijă unii de alţii în mod neegoist. Aceasta este o parte din ceea ce înseamnă a fi creat după chipul lui Dumnezeu.

Am fost creaţi ca să iubim şi ca să fim iubiţi, dar scopul acesta nu poate fi atins în izolare. Avem nevoie de oameni pe care să-i iubim, dar şi de cineva care să ne iubească. Aşa se formează familia şi comunitatea.

Meditează mai mult la ideea că am fost creaţi după chipul lui Dumnezeu şi că Domnul Isus este Dumnezeu. Cum ne ajută faptul acesta să înţelegem cât de decăzuţi suntem şi cât de mult avem nevoie de un Mântuitor? Cum ne ajută să înţelegem că trebuie să-i tratăm pe oameni mai bine decât de obicei?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO