Suportul social – relaţia care uneşte

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Gen. 1,27; Ioan 1,1–3; Rom. 14,7; 1 Cor. 12,14–26; 1 Cor. 13; Gal. 6,2; Efes. 4,1–16.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13,34.35)

Este evident că, pentru un om care nu este iubit şi care trăieşte singur şi izolat, probabilitatea de a adopta un comportament riscant este mai mare. Riscul de a se îmbolnăvi şi de a muri prematur, din orice motiv, creşte cu 200% până la 500% în aceste cazuri. Lucrul cel mai trist este acela că izolarea ne răpeşte bucuria de a trăi, satisfacţia pe care ne-o dau relaţiile cu ceilalţi.

S-a realizat un studiu asupra a 170 de soţii de cadre militare care primeau îngrijire prenatală într-un spital militar. Cercetarea a evidenţiat faptul că femeile care nu au primit sprijin emoţional şi psihic au avut de trei ori mai multe complicaţii decât cele care au primit un sprijin corespunzător.

Orice lucru care hrăneşte simţământul de izolare poate duce la boală şi la suferinţă. Tot ceea ce hrăneşte dragostea şi apropierea, unirea şi spiritul de echipă vindecă şi aduce sănătate. Şi nu este de mirare, întrucât suntem oameni şi am fost creaţi să trăim în societate şi în părtăşie cu alţi oameni.

Ţinând seama de acestea, începem astăzi ultimul studiu din trimestrul acesta despre sănătate şi temperanţă, iar subiectul lui îl constituie relaţiile interpersonale şi impactul lor asupra sănătăţii noastre fizice.

Ideea centrală: Dragostea faţă de ceilalţi este trăsătura distinctivă a ucenicilor lui Hristos. Dragostea este o binecuvântare nu numai pentru cel care o primeşte, ci şi pentru dătător.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO