4. Care este mesajul pe care ni-l transmit următoarele texte? Romani 1,26.27; 1 Corinteni 6,15-18; 1 Tesaloniceni 4,3; Iuda 1,7

Romani 1

26 Din pricina aceasta, Dumnezeu i -a lăsat în voia unor patimi scîrboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într’una care este împotriva firii;
27 tot astfel şi bărbaţii, au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s’au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvîrşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scîrboase, şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor.

1 Corinteni 6

15 Nu ştiţi că trupurile voastre sînt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum!
16 Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă, este un singur trup cu ea? Căci este zis: ,,Cei doi se vor face un singur trup„.
17 Dar cine se lipeşte de Domnul, este un singur duh cu El.
18 Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care -l face omul, este un păcat săvîrşit afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului său.

1 Tesaloniceni 4

3 Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie;

Iuda 1

7 Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, cari se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc vecinic.

O tânără, pe nume Megan, s-a înscris la colegiu. Era pentru prima dată când se afla departe de familia ei pentru un timp îndelungat. Acolo a aflat despre imoralitatea sexuală şi, deşi ştia ce susţineau Biblia şi biserica ei în această privinţă, s-a trezit deodată în situaţii în care se făceau presiuni foarte mari ca să cedeze. Ştia că era rău, nu aceasta îşi dorea de la viaţă, ştia că Dumnezeu avea ceva mai bun pentru ea. La început, s-a opus cu hotărâre. După aceea, încet dar sigur, a făcut compromis pas cu pas. La început, se simţea teribil de vinovată, dar cu trecerea timpului, nu mai era atât de deranjată ca înainte, până când s-a molipsit de o boală venerică incurabilă. Abia atunci a început să se gândească serios la greşelile ei.

Imoralitatea sexuală este în ea însăşi suficient de rea. Este un păcat, iar păcatul strică relaţia noastră cu Dumnezeu şi cu cei din jur. Însă acum, ea este şi un adevărat pericol pentru sănătate. Există nenumărate boli cu transmitere sexuală, de la herpes şi până la SIDA, boli care fac ravagii. Cel mai sigur mijloc de protecţie este ascultarea de principiul biblic. Plăcerea sexuală le este destinată bărbatului şi femeii, în cadrul căsătoriei. Nimic mai mult. Orice iese în afara acestui plan al lui Dumnezeu este greşit şi poate avea consecinţe foarte grave asupra sănătăţii.

Dar nu numai asupra sănătăţii trupului. Impactul emoţional poate fi teribil, mai ales în cazul femeilor, asupra cărora stigmatul pentru imoralitate apasă adesea cel mai greu, chiar dacă pe nedrept. Chiar şi unele organizaţii nereligioase susţin că abstinenţa de la relaţiile sexuale din afara căsătoriei este cea mai bună opţiune.

Astăzi, există o preocupare pentru pornografie, care a devenit o problemă tot mai des întâlnită odată cu apariţia internetului. Numai Dumnezeu ştie câte milioane de vieţi sunt ruinate din cauza acestui blestem teribil. Cei care cad în această capcană pot beneficia de ajutor, însă, din cauză că le este ruşine, multora le este greu să îl ceară.

Care sunt ispitele, luptele, frustrările şi temerile cu care te lupţi în acest domeniu sensibil al vieţii? Indiferent de situaţia în care te afli, cum poţi cere împlinirea făgăduinţelor în care Dumnezeu te asigură că te poate elibera?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO