Un tânăr a cumpărat o barcă de agrement dotată cu un motor mic şi cu remorcă. Toate păreau în regulă şi satisfăcătoare şi, întrucât erau la mâna a doua, nu erau nici scumpe. Dornic să facă o probă cu noua lui achiziţie, şi-a chemat prietenii, s-au dus cu toţii la ţărmul mării şi au lansat barca. Totul mergea bine şi s-au gândit să se oprească pe o insulă.

Au acostat, au explorat insula, dar când au pornit înapoi şi-au dat seama că barca lua apă. La scurt timp, barca s-a scufundat, iar cei trei tineri au rămas în apele reci ale mării. Din fericire, au fost salvaţi la timp de o echipă de salvamari. Ce se întâmplase? O scândură putrezită de pe fundul bărcii a cedat sub acţiunea valurilor care izbeau ţărmul insulei unde acostaseră. O singură scândură putrezită a fost de ajuns pentru ca barca să se scufunde.

Se poate întâmpla aşa ceva şi cu viaţa noastră? Poate că suntem foarte siguri pe noi şi credincioşi, foarte hotărâţi şi neabătuţi în multe privinţe. Totuşi, dacă mai există în viaţa noastră un aspect pe care nu I l-am predat Domnului, dacă încă ne mai agăţăm de un păcat, suntem într-un mare pericol moral, spiritual şi chiar fizic.

3. Ce ne spune Pavel în Efeseni 3,14-21? Ce însemnătate are acest pasaj pentru integritatea noastră personală? Cum putem experimenta aceste făgăduinţe?

Efeseni 3

14 …Iată dece, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos,
15 din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pămînt,
16 şi -L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru,
17 aşa încît Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentruca, avînd rădăcina şi temelia pusă în dragoste,
18 să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adîncimea şi înălţimea;
19 şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.
20 Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decît cerem sau gîndim noi,
21 a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.

În pasajul acesta ne sunt făgăduite atât de multe lucruri! Duhul Sfânt ne poate întări în „omul dinăuntru”, adică ne poate schimba. Dar nu este vorba despre puţină chirurgie estetică, ci despre o intervenţie asupra inimii, o schimbare a inimii, o schimbare a fiinţei noastre lăuntrice. Şi schimbarea aceasta are loc prin credinţă, prin cunoaşterea realităţii dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Domnul doreşte să ne transforme viaţa complet; El vrea ca noi să ajungem „plini de toată plinătatea lui Dumnezeu”. Să observăm că Pavel nu ne îndeamnă să ne conectăm la o putere înnăscută, care s-ar afla înăuntrul nostru, aşa cum susţin filozofiile de tipul „ajută-te singur” sau „New Age”. Nu. „Puterea care lucrează în noi” este puterea lui Dumnezeu, a Aceluia care „poate face nespus mai mult decât cerem sau gândim noi”. Întrebarea este: Îi vom permite să ne schimbe sau ne vom lăsa stăpâniţi de firea noastră pământească?

Ce înseamnă expresia „să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu”? Pregăteşte răspunsul pentru o discuţie în cadrul grupei.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO