Este atât de uşor să faci un compromis! Mai ales că, odată cu înaintarea în vârstă, lucrurile nu mai par doar albe sau negre, ca odinioară. Cedăm puţin aici, puţin acolo şi ne agăţăm cu putere de o convingere nou-formată. Mai trece un timp şi începem să cedăm şi la noua convingere, puţin aici şi puţin acolo, apoi ne formăm o alta şi, înainte să ne dăm seama, ajungem într-o situaţie în care nu ne-am imaginat niciodată că vom fi. Acesta este compromisul.

Deşi trebuie să lăsăm de la noi şi să fim dispuşi să cedăm în anumite privinţe, de multe ori cedăm la lucruri şi principii la care nu ar trebui să renunţăm deloc.

1. Care au fost cele trei ispite cu care a venit Satana înaintea lui Isus în pustie? Cum a respins El aceste ispite? Ce învăţături putem desprinde de aici? Matei 4,1-11

Matei 4

1 Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul.
2 Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămînzit.
3 Ispititorul s’a apropiat de El, şi i -a zis: ,,Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pîni.„
4 Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Este scris: ,Omul nu trăieşte numai cu pîne, ci cu orice cuvînt care iese din gura lui Dumnezeu.„
5 Atunci diavolul L -a dus în sfînta cetate, L -a pus pe straşina Templului,
6 şi I -a zis: ,,Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: ,El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mîni, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.„
7 ,,De asemenea este scris„, a zis Iisus: ,,Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău.„
8 Diavolul L -a dus apoi pe un munte foarte înalt, I -a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor, şi I -a zis:
9 ,,Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pămînt şi Te vei închina mie.„
10 ,,Pleacă, Satano„, i -a răspuns Isus. ,,Căci este scris: ,Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să -I slujeşti.„
11 Atunci diavolul L -a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri, şi au început să -I slujească.

Satana s-a lovit de voinţa lui Isus ca de un zid de netrecut. Oricât s-a străduit, nu a reuşit să-L determine să facă vreun compromis. Domnul Isus a rămas la fel de neclintit ca Marele Zid Chinezesc, care a rezistat atâtea secole. Ba chiar mai tare de-atât, fiindcă cineva a reuşit odată să pătrundă dincolo de Marele Zid. Cum s-a întâmplat aceasta? Un paznic s-a lăsat mituit. Tot zidul acela, toată lucrarea, toate pietrele acelea n-au mai fost de niciun folos atunci când un singur paznic nu şi-a mai îndeplinit sarcina de serviciu.

Da, e uşor să faci un compromis. Mult prea uşor! Satana va lucra prin apetitul nostru, prin orgoliul şi prin mândria noastră, prin dorinţa după lucrurile pământeşti, va lucra pe orice cale posibilă pentru a ne duce în păcat, pentru a ne face să ne abatem de la ceea ce ştim că e bine şi să ne îndepărtăm de Isus. Trebuie să fim conştienţi de viclenia lui şi, totodată, să ştim cum să cerem împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu, ca să nu fim amăgiţi să facem ceva ce ştim că este rău. Numai dacă ne vom bizui ferm şi neîncetat pe puterea lui Dumnezeu şi dacă vom fi gata să murim faţă de eu, vom putea să biruim.

În ce aspecte ale vieţii ai făcut compromisuri? Cum te-ai simţit prima dată? Te mai deranjează şi acum la fel de mult?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO