Integritatea: starea de om întreg şi sfânt

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Gen. 39,6-12; 1 Sam. 24,1-10; Dan. 6,1-10; Mat. 4,1-11; Rom. 1,26.27; Efes. 3,14-21.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie, de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca potrivnicul să rămână de ruşine şi să nu poată să spună nimic rău de noi.” (Tit 2,7.8)

Nişte copii făceau gălăgie în timpul predicii şi îl deranjau pe predicator. Şi erau chiar copiii lui! Într-un final, a trebuit să se oprească şi să le spună că vor fi pedepsiţi la sfârşitul serviciului divin. Tăcerea s-a lăsat nu numai asupra copiilor, ci asupra întregii adunări. Predica s-a încheiat; serviciul divin a luat sfârşit. Masa de prânz a fost nemaipomenită. Vizitatorii au râs şi s-au relaxat. A fost un Sabat fericit!

În seara aceea, în căminul pastorului s-a aşternut bucuria. Fetiţa cea mică, simţind probabil că nu mai avea de ce să se teamă, a venit la tatăl ei şi a spus: „Tati!” „Da, dragă”, a răspuns el. „Astăzi ai spus că mă vei pedepsi şi nu te-ai ţinut de cuvânt. Ai minţit!”

Este mult mai uşor să vorbeşti despre integritate şi mult mai greu să dai dovadă de ea. Chiar şi cei mai „buni” dintre noi fac lesne compromisuri, dacă nu sunt atenţi. Într-adevăr, este foarte uşor să „cazi” în lucrurile mărunte.

Săptămâna aceasta, vom aborda acest subiect şi modul în care ne influenţează el viaţa.

Ideea centrală: Integritatea morală ne influenţează sănătatea spirituală,mentală şi fizică.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO