Oricât de mult s-a schimbat natura noastră după căderea în păcat, noi încă mai avem capacitatea de a ne exercita liber voinţa şi de a alege. Ce facem cu această libertate depinde în întregime de noi. Putem să ne predăm lui Dumnezeu şi să ascultăm de El sau putem să alegem să facem ce îi place firii noastre păcătoase.

4. Ce ni se spune despre Avraam şi alegerile sale? Evrei 11,8-10

Evrei 11

8 Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moştenire, a ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce.
9 Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui, şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună-moştenitori cu el ai aceleiaşi făgăduinţe.
10 Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu.

5. Care alegeri au fost greşite? Care au fost consecinţele? Geneza 16; 21,9-14

Geneza 16

1 Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar.
2 Şi Sarai a zis lui Avram: „Iată, Domnul m-a făcut stearpă; intră, te rog, la roaba mea; poate că voi avea copii de la ea.” Avram a ascultat cele spuse de Sarai.
3 Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, şi a dat-o de nevastă bărbatului său, Avram, după ce Avram locuise ca străin zece ani în ţara Canaan.
4 El a intrat la Agar, şi ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreţ pe stăpâna sa.
5 Şi Sarai a zis lui Avram: „Asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face! Eu însumi ţi-am dat în braţe pe roaba mea; şi ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreţ. Să judece Domnul între mine şi tine!”
6 Avram a răspuns Saraiei: „Iată, roaba ta este în mâna ta; fă-i ce-ţi place!” Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea; şi Agar a fugit de ea.
7 Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustiu, şi anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Şur.
8 El a zis: „Agar, roaba Saraiei, de unde vii şi unde te duci?” Ea a răspuns: „Fug de stăpâna mea, Sarai.”
9 Îngerul Domnului i-a zis: „Întoarce-te la stăpâna ta şi supune-te sub mâna ei.”
10 Îngerul Domnului i-a zis: „Îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată.”
11 Îngerul Domnului i-a zis: „Iată, acum eşti însărcinată şi vei naşte un fiu căruia îi vei pune numele Ismael; căci Domnul a auzit mâhnirea ta.
12 El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni; mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor, şi mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui; şi va locui în faţa tuturor fraţilor lui.”
13 Ea a numit Numele Domnului care-i vorbise: „Tu eşti Dumnezeu care mă vede!” căci a zis ea: „Cu adevărat, am văzut aici spatele Celui ce m-a văzut!”
14 De aceea fântâna aceea s-a numit „Fântâna Celui Viu care mă vede”; ea este între Cades şi Bared.
15 Agar a născut lui Avram un fiu; şi Avram a pus fiului, pe care i l-a născut Agar, numele Ismael.
16 Avram era de optzeci şi şase de ani, când i-a născut Agar pe Ismael.

Geneza 21

9 Sara a văzut râzând pe fiul pe care-l născuse lui Avraam, egipteanca Agar.
10 Şi a zis lui Avraam: „Izgoneşte pe roaba aceasta şi pe fiul ei; căci fiul roabei acesteia nu va moşteni împreună cu fiul meu, cu Isaac.”
11 Cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avraam, din pricina fiului său.
12 Dar Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să nu te mâhneşti de cuvintele acestea, din pricina copilului şi din pricina roabei tale: fă Sarei tot ce-ţi cere; căci numai din Isaac va ieşi o sămânţă, care va purta cu adevărat numele tău.
13 Dar şi pe fiul roabei tale îl voi face un neam, căci este sămânţa ta.”
14 A doua zi, Avraam s-a sculat de dimineaţă; a luat pâine şi un burduf cu apă, pe care l-a dat Agarei şi i l-a pus pe umăr; i-a dat şi copilul şi i-a dat drumul. Ea a plecat şi a rătăcit prin pustiul Beer-Şeba.

Poligamia devenise atât de răspândită, încât încetase să mai fie privită ca păcat, deşi aceasta nu însemna că nu mai era o violare a Legii lui Dumnezeu şi că nu era fatală sfinţeniei şi păcii în relaţiile familiale. Urmarea căsătoriei lui Avraam cu Agar a fost nefericirea atât pentru propria familie, cât şi pentru generaţiile următoare.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi (ediţia 2006), pag. 141

Citeşte Daniel 1,8-16. Cuvintele „Daniel s-a hotărât” ne arată că alegerea lui a fost conştientă şi fermă. Decizia lui chibzuită şi raţională a avut consecinţe asupra întregii lui vieţi şi a fost motivul pentru care Domnul l-a binecuvântat şi a avut o grijă deosebită faţă de el. Daniel şi-a reînnoit această hotărâre înaintea Domnului zilnic, în momentele sale de rugăciune şi devoţiune.

Daniel 1

8 Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea împăratul şi a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce.
9 Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoinţă şi trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători.
10 Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: „Mă tem numai de domnul meu, împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncaţi şi să beţi, ca nu cumva să vadă feţele voastre mai triste decât ale celorlalţi tineri de vârsta voastră, şi să-mi puneţi astfel capul în primejdie înaintea împăratului.”
11 Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia îi încredinţase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria:
12 „Încearcă pe robii tăi zece zile şi să ni se dea de mâncat zarzavaturi şi apă de băut;
13 să te uiţi apoi la faţa noastră şi la a celorlalţi tineri care mănâncă din bucatele împăratului şi să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea!”
14 El i-a ascultat în privinţa aceasta şi i-a încercat zece zile.
15 După cele zece zile, ei erau mai bine la faţă şi mai graşi decât toţi tinerii care mâncau din bucatele împăratului.
16 Îngrijitorul lua bucatele şi vinul care le erau rânduite şi le dădea zarzavaturi.

6. Cum putem să ne obişnuim să facem alegeri bune? Ps. 119,11; Fil. 4,8; Col. 3,2

Psalmi 119

11 Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!

Filipeni 4

8 Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.

Coloseni 3

2 Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.

Suntem liberi să alegem fie pentru Domnul, fie împotriva Lui. Nu există teren neutru. Aceasta nu înseamnă că nu mai facem greşeli şi nu cădem (să privim, de pildă, la Avraam); însă putem lua hotărârea de a căuta să împlinim cu orice preţ voia lui Dumnezeu. Putem lua hotărârea de a alege ce este bine, adică ce ne porunceşte Dumnezeu. Să nu uităm niciodată că, dacă se întâmplă să cădem, dacă facem alegeri greşite, Dumnezeu nu ne alungă. Pericolul stă în faptul că ne putem simţi atât de vinovaţi şi atât de răi, încât să abandonăm lupta. În această situaţie, singura noastră speranţă este să venim la piciorul crucii şi să cerem iertarea oferită prin Domnul Isus.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO