4. Ce a răspuns Isus când a fost întrebat care este cea mai importantă poruncă? Cum putem să împlinim această poruncă? Mat. 22,37.38

Matei 22

37 Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.”
38 Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.

Gândeşte-te la implicaţiile incredibile ale acestor cuvinte. Potrivit lui Isus, cea mai importantă poruncă nu este cea cu privire la păzirea Sabatului, nici interdicţia de a ucide, a fura şi a comite adulter. Dimpotrivă, cea mai importantă dintre toate poruncile are de-a face cu inima noastră, cu sufletul nostru; ea se referă la ceea ce se află înăuntrul nostru şi nu la faptele noastre, oricât de însemnate ar fi ele.

Dacă porunca cea mai importantă se referă la dragostea noastră faţă de Dumnezeu, atunci la temelia tuturor poruncilor se află relaţia. În definitiv, ce este dragostea dacă nu o relaţie – o relaţie în care noi Îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât pe oricine şi mai presus de orice?

5. De ce este dragostea faţă de Dumnezeu cea mai importantă dintre toate relaţiile? De ce este esenţială? Ce pericole spirituale apar când iubim un obiect sau o persoană mai mult decât pe Dumnezeu?

De fapt, Dumnezeu Şi-a dorit încă de la început ca oamenii să poată să se bucure de o relaţie specială cu El. Şi-a propus să le ofere oamenilor o experienţă superioară experienţei celorlalte fiinţe de pe pământ: „Apoi Dumnezeu a zis: ’Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ’” (Geneza 1,26). Niciuna dintre celelalte fiinţe create nu a fost făcută după chipul lui Dumnezeu; niciuna dintre ele nu a primit responsabilitatea care le-a fost încredinţată oamenilor. Aşadar, oamenii nu sunt nişte maimuţe superioare; există o deosebire uriaşă între noi şi restul creaţiunii lui Dumnezeu de pe pământ. Noi suntem deosebiţi, iar esenţialul acestei deosebiri stă în relaţia bazată pe dragoste, pe care suntem chemaţi să o avem cu Dumnezeu, lucru de care plantele şi animalele nu sunt capabile.

Cum este relaţia ta cu Dumnezeu? De unde ştii că Îl iubeşti pe Dumnezeu? Scrie în câteva cuvinte ce înseamnă dragostea faţă de Dumnezeu şi cum ţi-a schimbat ea viaţa. Citeşte acest paragraf în cadrul grupei.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO