Când a creat omenirea cu o voinţă morală liberă, când i-a înzestrat pe oameni cu capacitatea de a alege între a-L asculta şi a nu-L asculta, Dumnezeu a prevăzut totodată o soluţie pentru cazul în care oamenii aveau să-şi folosească libertatea în mod greşit. Soluţia aceasta este cunoscută sub numele de Evanghelie, adică vestea cea bună despre jertfa lui Isus pentru noi, datorită căreia putem primi din nou viaţa veşnică pentru care am fost creaţi.

1. Când a fost făcut Planul de Mântuire? De când ne iubeşte Dumnezeu? 2 Timotei 1,9. Cum ne ajută textul acesta să înţelegem ce este harul?

2 Timotei 1

9 El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii,

Marea dragoste a lui Dumnezeu pentru noi şi harul Său au existat înainte de crearea omului. Într-un anumit sens, Evanghelia era o garanţie pentru sufletele noastre. Dumnezeu ştia ce urmează să se întâmple şi, în dragostea şi înţelepciunea Sa, El a conceput Planul de Mântuire pentru a întâmpina criza, atunci când ea urma să apară. Şi, bineînţeles, în centrul acestui plan se afla moartea ispăşitoare a Domnului Isus. Singura posibilitate de a fi răscumpăraţi din starea noastră decăzută era jertfa de la cruce. Dumnezeu Însuşi, în natură omenească, a purtat pedeapsa pentru păcatele noastre. Nimic altceva nu ar fi fost suficient; nimic altceva nu ar fi putut fi suficient. Oricât de mare ar fi fost preţul, Mântuitorul a fost dispus să-l plătească pentru noi.

2. Care ar trebui să fie reacţia noastră faţă de marea Sa dragoste pentru noi? Efes. 4,32; Efes. 5,2; Fil. 2,5-8; Col. 3,13. Ce mesaj fundamental ne transmit aceste texte?

Efeseni 4

32 Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

Efeseni 5

2 Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu.

Filipeni 2

5 Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus:
6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,
7 ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.
8 La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.

Coloseni 3

13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.

Dragostea necondiţionată este o idee străină de inima omenească. Avem aproape întotdeauna un gând ascuns, un motiv egoist. Dar, dacă ar trebui să aşteptăm ca motivele noastre să devină absolut curate, nu am mai face nimic. Cât timp ar trebui să ne luăm ca să medităm la caracterul Domnului Hristos? În ce fel ne va ajuta lucrul acesta să avem faţă de alţii dragostea necondiţionată pe care ne-a arătat-o Dumnezeu prin Isus?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO