Dumnezeu ne invită să ne umplem inima cu gânduri înălţătoare, cu gânduri curate. El doreşte ca noi să medităm la dragostea şi la mila Sa, să studiem lucrarea Sa minunată în marele Plan de Mântuire. Atunci vom înţelege mai clar şi tot mai clar adevărul, iar dorinţa noastră după curăţia inimii şi limpezimea gândurilor va fi tot mai înaltă şi tot mai sfântă. Atunci, cel credincios, trăind în atmosfera curată a cugetelor sfinte, va fi transformat prin comuniunea cu Dumnezeu şi prin studierea Sfintelor Scripturi.

Aduce roadă’. Aceia care, auzind Cuvântul, ’îl ţin într-o inimă bună şi curată’ (Luca 8,15), aduc roadă în ascultare. Cuvântul lui Dumnezeu, primit în suflet, se va manifesta prin fapte bune. Rezultatele lui vor fi văzute într-un caracter şi o voinţă asemenea caracterului şi vieţii Domnului Hristos. Domnul Hristos spunea despre Sine: ’Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Şi Legea Ta este în fundul inimii mele.’ (Psalmul 40,8) ’Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi… pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis.’ (Ioan 5,30) Iar Cuvântul Sfintelor Scripturi spune că ’cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Hristos.’ (1 Ioan 2,6)” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, pag. 60.

Întrebări pentru discuţie:

1. Ca biserică având misiunea de a vesti lumii soliile celor trei îngeri, ne străduim adesea să găsim căi prin care mesajul nostru să fie relevant pentru cultura în care trăim. Cu ce pericole ne confruntăm, când încercăm să facem acest lucru? Istoria arată că, de-a lungul secolelor, biserica a sfârşit prin a se lăsa convertită la căile lumii mai des decât s-a lăsat lumea convertită la căile bisericii. Dar în ceea ce ne priveşte pe noi, adventiştii, cum stau lucrurile? Nu cumva ne amăgim singuri gândind că lucrul acesta nu ni se întâmplă sau nu ni se poate întâmpla şi nouă? Vedem vreo dovadă că deja se întâmplă? Dacă da, ce putem face?

2. În secolul douăzeci şi unu, în cultura în care trăieşti, care sunt câteva dintre cele mai mari provocări cu care te confrunţi, în dorinţa de a cultiva roada Duhului? Împotriva căror aspecte culturale specifice trebuie să lupţi cu fermitate şi fără şovăire?

3. De ce este Crucea atât de importantă pentru dezvoltarea caracterului şi pentru cultivarea roadei Duhului? Ce ne oferă Crucea – lucru care este indispensabil dezvoltării caracterului? În definitiv, fără Cruce, care ar mai fi scopul cultivării calităţilor pe care le implică această roadă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO