Galateni 5,22.23 şi Efeseni 5,9 nu sunt singurele texte care enumeră roadele care constituie esenţa caracterului creştin. Multe dintre aceste virtuţi sunt repetate în 1 Timotei 6,11; 2 Timotei 3,10 şi 2 Petru 1,5-7, unde sunt adăugate şi altele, precum evlavia şi cunoştinţa. Este interesant de reţinut că 1 Corinteni 13,4-8 reia calităţile dragostei şi le prezintă pe multe dintre ele folosind negaţia: „nu pizmuieşte”, „nu se laudă”, „nu se umflă de mândrie”, „nu se poartă necuviincios”, „nu caută folosul său”, „nu se mânie”, „nu se gândeşte la rău”, „nu se bucură de nelegiuire”.

Galateni 5

22 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
23 blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Efeseni 5

9 Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr.

1 Timotei 6

11 Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea.

2 Timotei 3

10 Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea,

2 Petru 1

5 De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa;
6 cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
7 cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.

1 Corinteni 13

4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
7 acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
8 Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.

Am văzut, din ceea ce am studiat până acum, că, atunci când este vorba despre diferitele faţete ale roadei Duhului, nu există o singură listă oficială. Caracterul creştin are aspecte şi nuanţe diferite. Ceea ce fac apostolii, în fiecare caz, este să le enumere pe cele care sunt aplicabile într-un mod special cititorilor cărora li se adresează. Ceea ce l-a condus pe Pavel la enumerarea din Galateni a fost, fără îndoială, faptul că el cunoştea dintr-o perspectivă pastorală nevoile specifice ale comunităţii căreia i se adresa. Roada „evlaviei” este menţionată în 1 Timotei 6,11. În limba originală, cuvântul evlavie însemna reverenţă, respect şi pietate faţă de Dumnezeu.

3. Romani 5,4.5 menţionează calitatea „nădejdii”, sau a speranţei. Ce rol are speranţa în cadrul caracterului creştin?

Romani 5

4 răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.
5 Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.

În definitiv, dacă nu ne oferă speranţa, atunci credinţa creştină nu ne oferă nimic.

4. 2 Petru 1,5-7 adaugă la această listă „cunoştinţa”. Deşi cuvântul folosit aici, gnosis (gno’-sis), se referă în general la cunoştinţe teoretice şi la capacitatea de a pricepe, de a înţelege lucrurile, ce rol are cunoştinţa ca roadă a unei vieţi pline de Duhul Sfânt? Cum o putem lega, de exemplu, de darul discernământului, al capacităţii de a face deosebire între bine şi rău?

2 Petru 1

5 De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa;
6
cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
7
cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.

Petru nu-şi intitulează lista din 2 Petru 1,5-7roadele Duhului”, dar, în esenţă, el prezintă tocmai acest lucru, deoarece descoperă ce fel de oameni ar trebui să fim noi, ca urmaşi ai lui Isus.

În ce măsură se manifestă aceste caracteristici în viaţa ta? Dacă eşti descurajat de ceea ce constaţi, care este singura ta speranţă? Unde este singurul loc unde poţi alerga şi ce poţi găsi acolo?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO