Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Mat. 23,25-28; Rom. 3,28; 8,4; 10,3; Gal. 3,6; 1 Ioan 2,3-6; 5,1-3.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!” (Mat. 5,6)

Săptămâna trecută, ne-am încheiat studiul asupra a nouă faţete ale roadei Duhului: „ Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor„(Gal. 5,22.23). În următoarele două săptămâni, vom studia alte două: „Căci roada Duhului stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr” (Efeseni 5,9 – traducere din versiunea KJV). În acest verset, Pavel repetă referirea la „bunătate” şi adaugă neprihănirea şi adevărul. În săptămâna care ne stă în faţă, vom vedea ce este această „neprihănire”.

Noi înţelegem neprihănirea în două feluri. În primul rând, este o neprihănire atribuită, a Domnului Hristos, care este ceea ce a făcut Isus pentru noi – acea neprihănire care ne acoperă şi care reprezintă documentul nostru pentru cer. În al doilea rând, este neprihănirea lui Hristos împărtăşită nouă, care reprezintă ceea ce face El în noi, prin Duhul Sfânt, ca să ne modeleze după chipul Său. Astfel înţeleasă, neprihănirea are două componenete inseparabile, chiar dacă, în realitate, există o singură neprihănire – neprihănirea lui Hristos, fără de care nu am avea nicio speranţă de mântuire.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO