7. În ce aspecte ale vieţii este necesară blândeţea?

Blândeţea este necesară pentru a primi Cuvântul lui Dumnezeu.

Primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele” (Iacov 1,21). Cel care nu are un spirit umil nu poate primi Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece există un conflict de interese. De ce?

Blândeţea este necesară pentru a da mărturie în mod eficient. „Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă” (1 Pet. 3,15).

Influenţa noastră asupra altora nu depinde atât de mult de ceea ce spunem, cât de ceea ce suntem. Oamenii pot să combată şi să desconsidere logica noastră, se pot împotrivi şi apelurilor noastre, dar o viaţă plină de iubire dezinteresată este un argument căruia nu i se pot împotrivi. O viaţă în care faptele se potrivesc cu vorbele, caracterizată prin umilinţa lui Hristos, este o putere în lumea aceasta.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 142.

Blândeţea Îi dă slavă lui Dumnezeu. 1 Petru 3,3.4 spune: „Podoaba voastră… să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.

Este numai drept a iubi frumosul şi a-l dori; dar Dumnezeu doreşte ca noi să iubim şi să căutăm mai întâi frumuseţea cea mai nobilă, aceea care este nepieritoare. Nicio împodobire exterioară nu poate fi comparată ca valoare sau farmec cu ’un duh blând şi liniştit’, cu acel in ’subţire, alb şi curat’ (Apoc. 19,14), pe care-l vor purta toţi sfinţii de pe pământ. Această îmbrăcăminte îi va face frumoşi şi iubiţi aici şi apoi va alcătui semnul lor de primire în palatul Împăratului. Făgăduinţa Sa este: ’Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici’ (Apoc. 3,4).” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 523, 524.

În ce fel accentuarea frumuseţii exterioare intră în conflict cu dezvoltarea roadei Duhului, în special cu aceea a blândeţii? Pe măsură ce roada blândeţii creşte în tine, cum ar trebui să se deosebească viaţa ta de acum de cea de dinainte? În ceea ce priveşte blândeţea, ce schimbări ai văzut în viaţa ta de când L-ai primit pe Hristos? Ce atitudine este posibil să cultivi, care te împiedică să fii blând?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO