Bunătate faţă de „un câine mort”

4. Citeşte 2 Samuel 9,1-13. Cum dă David dovadă de bunătate aici? Cum descoperă el, prin acest act, caracterul lui Dumnezeu?

2 Samuel 9

1. David a zis: „A mai rămas cineva din casa lui Saul, ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan?”
2. Era un slujitor din casa lui Saul, numit Ţiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis: „Tu eşti Ţiba?” Şi el a răspuns: „Robul tău, da!”
3. Împăratul a zis: „Nu mai este nimeni din casa lui Saul, ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu?” Şi Ţiba a răspuns împăratului: „Mai este un fiu al lui Ionatan, olog de picioare”.
4. Împăratul a zis: „Unde este?” Şi Ţiba a răspuns împăratului: „Este în casa lui Machir fiul lui Amiel, la Lodebar”.
5. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar.
6. Şi Mefiboşet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu faţa la pământ, şi s-a închinat. David a zis: „Mefiboşet!” Şi el a răspuns: „Iată robul tău!”
7. David i-a zis: „Nu te teme, căci vreau să-ţi fac bine din pricina tatălui tău Ionatan. Îţi voi da înapoi toate pământurile tatălui tău Saul, şi vei mânca totdeauna la masa mea”.
8. El s-a închinat, şi a zis: „Cine este robul tău, ca să te uiţi la un câine mort ca mine?”
9. Împăratul a chemat pe Ţiba, slujbaşul lui Saul, şi i-a zis: „Dau fiului stăpânului tău tot ce era al lui Saul şi tot ce avea toată casa lui.
10. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi, şi robii tăi, şi să strângi roadele, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare; şi Mefiboşet, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea”. Şi Ţiba avea cincisprezece fii şi douăzeci de robi.
11. El a zis împăratului: „Robul tău va face tot ce porunceşte împăratul, domnul meu, robului său”. Şi Mefiboşet a mâncat la masa lui David, ca unul din fiii împăratului.
12. Mefiboşet avea un fiu mic, numit Mica, şi toţi cei ce locuiau în casa lui Ţiba erau robii lui Mefiboşet.
13. Mefiboşet locuia la Ierusalim, căci mânca totdeauna la masa împăratului. El era olog de amândouă picioarele.

Din cauza celor povestite de vrăjmaşii lui David, Mefiboşet fusese determinat să cultive o puternică prejudecată împotriva lui, considerându-l uzurpator; dar primirea generoasă şi prietenoasă pe care i-a făcut-o domnitorul şi continua bunătate a acestuia au câştigat inima tânărului, care s-a ataşat de David şi, asemenea tatălui său Ionatan, a înţeles că interesul lui era unul şi acelaşi cu al împăratului pe care-l alesese Dumnezeu.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, pag. 713.

Bunătatea manifestată faţă de casa lui Saul arată că David, în purtarea lui faţă de urmaşii acestuia, căuta să-L ia ca model pe Dumnezeu. El a recunoscut că, la rândul lui fiind un păcătos, primise milă şi bunătate din mâna lui Dumnezeu, cu totul nemeritate, şi dorea să reflecte şi el această bunătate faţă de cei din jur.

5. Înainte de a putea să transmitem bunătatea lui Dumnezeu către ceilalţi, ce trebuie să recunoaştem, în primul rând? Vezi Luca 7,47. Ce principiu fundamental întâlnim aici, care poate avea un rol important în a ne ajuta să înţelegem esenţa bunătăţii faţă de alţii?

Luca 7

47. De aceea îţi spun: Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin, iubeşte puţin.”

Gândeşte-te câteva clipe la bunătatea pe care o arată Dumnezeu faţă de tine. O meriţi? Este ceva care îţi aparţine de drept? Sunt gândurile, faptele şi cuvintele tale atât de lipsite de egoism, atât de sfinte şi de iubitoare, încât Dumnezeu să Se poarte cu tine aşa cum te porţi tu cu ceilalţi? Probabil că răspunsul este „Nu”. Şi aici este un element esenţial. Atunci când ne dăm seama că Dumnezeu ne-a iertat şi că ne iubeşte în ciuda a ceea ce suntem şi facem, putem înţelege cu adevărat ce înseamnă să fii bun şi iubitor cu cei care nu merită bunătatea şi dragostea ta. Aşadar, cât de important este să nu pierdem nicio clipă din vedere Crucea şi ce înseamnă ea pentru noi, la nivel personal.

Ce şi cât ţi-a iertat Dumnezeu de-a lungul anilor? Cum te ajută această trecere în revistă să te porţi cu bunătate faţă de cei care te-au rănit şi ţi-au făcut rău?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO