Pacea în Biserică (Mat. 5,23.24)

7. Citeşte Matei 5,23.24. Ce principiu de bază ne învaţă Isus prin aceste cuvinte? De ce ne este atât de greu să aplicăm acest principiu în viaţa noastră?

Matei, 5
23 Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
24 lasă-ţi darul acolo înaintea altarului, şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.

Este evident că Isus acordă relaţiilor noastre unii cu ceilalţi mai multă importanţă decât le acordăm noi înşine. Nu este ceva neobişnuit ca amărăciunea şi resentimentele să dureze ani de zile între membrii unei biserici. Imaginează-ţi cât de diferit ar sta lucrurile, dacă toţi am urma această învăţătură.

8. Identifică una dintre caracteristicile copiilor lui Dumnezeu, aşa cum este ea prezentată în Matei 5,9. Ce înseamnă aceasta?

Matei, 5
9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!

9. Conform celor scrise în Coloseni 3,13-15, care sunt trei căi de a ne raporta unul la celălalt, ca fraţi, în cadrul aceleiaşi biserici? Ce înseamnă aceasta?

Coloseni, 3
13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.
14 Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.
15 Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători.

Citeşte enumerarea virtuţilor creştine, în Iacov 3,17: „Înţelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roduri bune, fără părtinire, nefăţarnică”. Cum ar fi bisericile noastre, dacă am îngădui ca Duhul Sfânt să cultive aceste calităţi în cadrul comunităţii? Ce ar lipsi, în mod evident?

Gândeşte-te la ultima ocazie când ai avut o problemă cu un frate sau cu o soră, membri ai bisericii. Ai urmat cuvintele Domnului Hristos din Matei 5? Probabil că nu, nu-i aşa? Analizează-ţi motivele pentru care ai ales calea lumii, mai uşoară, în locul celei care ţi-ar fi cerut umilinţă şi tăgăduire de sine. Cum poţi învăţa să faci ceea ce ne cheamă Isus să facem în astfel de situaţii?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO