5. „Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evr. 12,14). „Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii” (Rom. 12,18). Ce putem învăţa din viaţa şi din exemplul lui Isus, astfel încât să împlinim aceste sfaturi în viaţa noastră? Ce anume face ca ascultarea de ele să fie dificilă, dacă nu imposibilă?

Chiar dacă pare ciudat, locul în care este cel mai greu să fii creştin este acasă. Cât de dureros, când căminul ar trebui să fie acel singur loc din lume în care toţi să avem pace.

Doi tineri se aflau în focul luptei, în timpul războiului din Vietnam. Gloanţele zburau în jurul lor şi bombe explodau la tot pasul. Dar toate acestea nu păreau să-l sperie sau să-l neliniştească pe unul dintre cei doi. Când prietenul acestuia l-a întrebat cum de putea să fie atât de calm, el i-a răspuns că ceea ce vedea în jur îi amintea de căminul său!

6. Studiază Romani 12,9-21. Identifică versetele din acest pasaj care, dacă ar fi aplicate, ar putea să aducă pacea în cămin. Scrie o aplicaţie practică pentru versetele pe care le alegi.

Romani, 12
9 Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.
10 Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.
11 În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului.
12 Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.
13 Ajutaţi pe sfinţi, când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi.
14 Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi şi nu blestemaţi.
15 Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.
16 Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi.
17 Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor.
18 Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.
19 Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul.
20 Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.”
21 Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.

Creştini fiind, noi suntem chemaţi să urmăm un standard incredibil de înalt – standardul prezentat chiar de Isus. Niciunul dintre noi nu am atins această ţintă. Chiar dacă această constatare ne întristează, nu înseamnă că nu trebuie să mai încercăm să reflectăm în viaţa noastră principiile descoperite în viaţa lui Isus: principiul dragostei, al sacrificiului de sine, şi o atitudine lipsită de orice compromis faţă de rău şi faţă de păcat.

Imaginează-ţi cum ar arăta căminele noastre dacă noi am reflecta, cu adevărat, aceste principii în viaţa noastră! Imaginează-ţi cum ar fi dacă am învăţa să-i preţuim pe ceilalţi mai presus de noi înşine: dacă le-am arăta o iubire necondiţionată, chiar şi atunci când nu o merită. Imaginează-ţi cum ar fi dacă i-am ierta pe cei care ne fac rău; dacă am fi preocupaţi de binele altora aşa cum suntem preocupaţi de binele nostru. Chiar dacă aplicarea acestor principii nu ne-ar rezolva toate problemele de familie, fără îndoială că ne-ar fi de mare ajutor!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO