Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Mat. 8,23-27; 11,28.29; Rom. 5,1-11;12,9-21; Evr. 12,14; Col. 3,13-15.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” (Ioan 14,27)

Ca un adevărat susţinător al păcii, Pavel scria: „Căutaţi [străduiţi-vă – trad. din NKJV] să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii” (Efes. 4,3). Cuvântul grecesc tradus prin „căutaţi” („străduiţi-vă”) este un imperativ, excluzând orice pasivitate, orice atitudine de genul „stai şi aşteaptă să vezi ce se va întâmpla”. Noi trebuie să fim proactivi. Dacă ne certăm şi ne batem în căminul nostru, dacă la biserică ne împărţim în partide şi refuzăm să ne iubim şi să ne respectăm unii pe alţii, atunci noi respingem pacea lui Dumnezeu în Isus Hristos, pe care El a stabilit-o la cruce.

Ce ciudat pare faptul că trebuie să lupţi pentru pace. Eleanor Roosevelt a afirmat într-o ocazie, la postul de radio Vocea Americii: „Nu este suficient să vorbeşti despre pace; trebuie să şi crezi în ea. Şi nu este suficient să crezi în ea; trebuie să faci şi eforturi pentru a o obţine”. Pacea pe care Hristos a câştigat-o pentru noi cere efort, stăruinţă şi o permanentă cercetare de sine.

În timp ce parcurgem studiul din această săptămână, ar trebui să ne întrebăm: Am beneficiat personal de pacea pe care Isus a câştigat-o pentru mine pe cruce? Cum pot conlucra cu Duhul Sfânt, în timp ce El încearcă să întipărească această pace în viaţa mea de fiecare zi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO