Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Psalmii 139; Luca 15,4-24;Ioan 15,10.11; Evr. 11,16.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria voastră să fie deplină.” (Ioan 15,11)

Bucuria şi fericirea nu sunt neapărat acelaşi lucru. Fericirea este rezultatul unor circumstanţe favorabile; spre deosebire de ea, bucuria este rezultatul unei stări existenţiale – ca de pildă, a fi legat de Isus, Adevărata Viţă.

În Psalmul 4,7, bucuria şi fericirea sunt aşezate oarecum în contrast: „Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, decât au ei când li se înmulţeşte rodul grâului şi al vinului.” Această „mai multă bucurie” vine din cunoaşterea lui Dumnezeu şi din încrederea în El; fericirea este rezultatul unor circumstanţe plăcute, cum ar fi o recoltă bogată. Bucuria lăuntrică durează atâta timp cât ne încredem în Dumnezeu; fericirea este imprevizibilă ca o recoltă. Bucuria lăuntrică învinge descurajarea; fericirea doar o ascunde. Bucuria lăuntrică este durabilă; fericirea este temporară.

Bucuria este o încântare a vieţii care este trăită mai profund decât durerea sau plăcerea. Acest fel de bucurie îşi are izvorul în conştienţa prezenţei lui Dumnezeu în viaţa ta, iar aceasta ne permite să ne ridicăm mai presus de circumstanţe şi să ne concentrăm asupra bunătăţii şi a iubirii lui Dumnezeu. În centrul bucuriei creştine stă faptul că Dumnezeu a acţionat şi acţionează şi în prezent pentru a-i mântui pe cei care se încred în El.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO