Dragostea în acţiune (Luca 10,25-37)

Un profesor de seminar şi-a organizat cursul de omiletică într-un mod neobişnuit. El a cerut ca fiecare dintre studenţii lui să pregătească o predică pe tema parabolei samariteanului milos. Unul după altul, aceştia au mers din clasă în clasă predicând despre dragoste şi despre compasiunea faţă de ceilalţi. Între orele de curs erau pauze foarte scurte, iar lucrul acesta îi obliga pe viitorii predicatori să se grăbească, pentru a se putea conforma orarului. Străbătând un anumit hol al clădirii, aceştia treceau pe lângă un cerşetor, intenţionat aşezat acolo de profesor.

Ceea ce s-a întâmplat a fost o lecţie plină de semnificaţie! Numărul predicatorilor în devenire care s-au oprit să-l ajute pe acest om sărman a fost extrem de mic, în special din cauza lipsei de timp. Grăbindu-se să-şi spună predica despre samariteanul milos, aproape toţi au trecut chiar pe lângă cerşetorul care se afla în centrul parabolei!

6. În studiul de ieri am căutat un răspuns la întrebarea „Cine este duşmanul (vrăjmaşul) meu?” Întrebarea pentru astăzi este: „Cine este aproapele meu?” Cum ne răspunde Isus la această întrebare, în Luca 10,25-37? Cum se integrează această parabolă în tema mai largă, referitoare la ce este dragostea adevărată?

Luca, 10
25 Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”
26 Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?”
27 El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
28 „Bine ai răspuns”, i-a zis Isus; „fă aşa, şi vei avea viaţa veşnică.”
29 Dar el, care vroia să se îndreptăţească, a zis lui Isus: „Şi cine este aproapele meu?”
30 Isus a luat din nou cuvântul, şi a zis: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat, şi l-au lăsat aproape mort.
31 Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot; şi, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături.
32 Un Levit trecea şi el prin locul acela; şi când l-a văzut, a trecut înainte pe alături.
33 Dar un Samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el, şi când l-a văzut, i s-a făcut milă de el.
34 S-a apropiat de i-a legat rănile, şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han, şi a îngrijit de el.
35 A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului, şi i-a zis: „Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la întoarcere.”
36 Care dintr-aceşti trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?”
37 „Cel ce şi-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul Legii. „Du-te de fă şi tu la fel”, i-a zis Isus.

7. De ce crezi că a pus Isus, în mod intenţionat, oameni religioşi, chiar conducători religioşi, în rolul personajelor negative din parabolă? Ce lecţie este aici şi în ceea ce ne priveşte?

Gândeşte-te la aceste cuvinte: „Am fost flămând, şi voi aţi înfiinţat cluburi umanitare ca să discutaţi problema. Am fost în temniţă, iar voi v-aţi plâns cu privire la creşterea ratei criminalităţii. Am fost gol, şi voi aţi luat în dezbatere moralitatea înfăţişării mele. Am fost bolnav, şi voi I-aţi mulţumit lui Dumnezeu pentru sănătatea voastră. Am fost străin şi fără adăpost, şi voi mi-aţi predicat despre adăpostul dragostei lui Dumnezeu. Păreţi atât de sfinţi şi de aproape de Dumnezeu; dar Eu sunt tot flămând, singur, înfrigurat şi chinuit de durere. Are vreo importanţă?

Fii sincer! Ce fel de schimbări ar trebui să faci în stilul tău de viaţă, ca să poţi deveni un samaritean milos faţă de ceilalţi? Cum ai putea să ştii cine se află chiar acum pe cealaltă parte a drumului, în această lume suferindă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO