Citeşte din Ellen White, Patriarhi şi profeţi, cap. „Împărţirea Canaanului”.

Păcătosul este în primejdie de moarte veşnică atâta timp cât nu caută adăpost la Domnul Hristos; şi, după cum şovăiala şi nepăsarea puteau să-l lipsească pe fugar de unica şansă de a supravieţui, tot astfel amânarea şi indiferenţa se pot dovedi a fi ruina sufletului. Satana, vrăjmaşul cel mare, este pe urmele oricărui suflet care a nesocotit Legea sfântă a lui Dumnezeu, iar acela care nu-şi dă seama de primejdia în care se află şi nu caută cu toată hotărârea scăpare, în loc de veşnică adăpostire, va cădea pradă pierzătorului.

Prizonierul care părăsea vreodată cetatea de scăpare era lăsat în mâinile răzbunătorului sângelui. În felul acesta, poporul era învăţat să umble pe calea prevăzută de înţelepciunea infinită pentru siguranţa lui. În acelaşi fel, nu e îndeajuns ca păcătosul doar să creadă în Hristos, în vederea iertării păcatelor sale, ci trebuie şi să rămână în El, prin credinţă şi ascultare.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi (ediţia 1999), pag. 531

Întrebări pentru discuţie

1. Cum facem distincţie între iertarea păcatului şi mântuirea oferită prin cruce şi condamnarea unei crime prin sistemul justiţiei penale?

2. Discutaţi răspunsurile date la întrebarea de la secţiunea de marţi, privitoare la pedeapsa cu moartea. Ce i-aţi spune familiei victimei şi de ce? Putem aplica la sistemul de justiţie actual procedurile din vechiul Israel? De ce este atât de important să nu uităm cum ne-a condus Domnul în trecut, fie la nivel individual, fie la nivel de biserică? La ce primejdii ne expunem dacă uităm trecutul? De ce este important să nu ne gândim prea mult la ceea ce s-a întâmplat deja şi nu mai poate fi schimbat? Cum putem păstra o atitudinea echilibrată în această privinţă?

3. Ce înseamnă să te adăposteşti în Hristos? Cum ne „adăpostim” în Domnul? Cum ne va schimba viaţa acest lucru?

4. Cum administrăm disciplina în biserică astăzi? Cum îi tratăm pe membrii îndărătnici, ale căror fapte sunt o ofensă la adresa Domnului? Totodată, cum să îi tratăm, fără să îi criticăm? Este posibil?

Rezumat: Ajunşi la hotarul Ţării Făgăduinţei, copiilor lui Israel le este înfăţişat un scurt rezumat al modului în care i-a condus Dumnezeu în toţi anii călătoriei. Înainte de a intra în ţară, Domnul porunceşte întemeierea unor cetăţi de scăpare, un fel de adăposturi, care ilustrează în mod unic adăpostul pe care noi, păcătoşii, îl putem găsi în Domnul Hristos.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO