7. Citeşte Numeri 35,22-34 şi răspunde la următoarele întrebări:

22 Dar dacă un om împinge pe aproapele lui fără veste şi nu din vrăjmăşie, sau dacă aruncă ceva asupra lui fără să-l fi pândit,
23 sau dacă aruncă asupra lui din nebăgare de seamă o piatră care-i poate pricinui moartea, şi moare, fără să-l urască şi fără să caute să-i facă rău:
24 Iată legile după care va judeca adunarea între cel ce l-a lovit şi răzbunătorul sângelui.
25 Adunarea va izbăvi pe ucigaş din mâna răzbunătorului sângelui, şi-l va face să se întoarcă în cetatea de scăpare unde fugise. Să locuiască acolo până la moartea marelui preot care este uns cu untdelemn sfânt.
26 Dacă ucigaşul iese din hotarul cetăţii de scăpare unde fugise,
27 şi dacă răzbunătorul sângelui îl întâlneşte afară din hotarul cetăţii de scăpare şi ucide pe ucigaş, nu va fi vinovat de omor.
28 Căci ucigaşul trebuia să locuiască în cetatea lui de scăpare până la moartea marelui preot; şi după moartea marelui preot, putea să se întoarcă la moşia lui.
29 Iată poruncile de drept pentru voi şi pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui.
30 Dacă un om omoară pe cineva, ucigaşul să fie omorât, pe mărturia martorilor. Un singur martor nu va fi de ajuns ca să fie osândit cineva la moarte.
31 Să nu primiţi răscumpărare pentru viaţa unui ucigaş vinovat de moarte, ci să fie pedepsit cu moartea.
32 Să nu primiţi răscumpărare pentru cel ce trebuie să fugă în cetatea lui de scăpare, ca să se întoarcă să locuiască în ţară până la moartea preotului.
33 Să nu pângăriţi ţara unde veţi fi, căci sângele celui nevinovat pângăreşte ţara; şi ispăşirea sângelui vărsat în ţară nu se va putea face decât prin sângele celui ce-l va vărsa.
34 Să nu pângăriţi deci ţara în care veţi merge să locuiţi, şi în mijlocul căreia voi locui şi Eu, căci Eu sunt Domnul, care locuieşte în mijlocul copiilor lui Israel.”

Cum participa toată adunarea la rezolvarea acestor cazuri? De ce era important să participe toţi?

Ce deosebire se face între crima premeditată şi crima neintenţionată?

Chiar şi în cazul în care decesul survenea în urma unui accident, făptaşul trebuia totuşi să rămână în cetatea de scăpare pentru a fi ocrotit. Care crezi că era motivul?

În toată cartea Numeri, am întâlnit multe situaţii în care Dumnezeu a intervenit în mod direct, în special în cazurile de apostazie, păcat şi răzvrătire. Având în vedere acest lucru, de ce crezi că a instaurat Domnul acest sistem de justiţie, în care oamenii aveau răspunderea de a stabili cine era vinovat şi cine era nevinovat? De ce nu făcea dreptate El Însuşi, în mod supranatural, aşa cum s-a întâmplat în alte situaţii?

De ce un criminal nu putea fi executat doar pe baza mărturiei unei singure persoane? Ce ne spune aceasta despre seriozitatea pedepsei capitale?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO