3. Cum ne ajută Scriptura să înţelegem ce s-a întâmplat cu Istrael la Sitim ? Cum a căzut în această apostazie ? Apoc.2,14 ; Num 31,16

Fiindcă nu au reuşit pe o cale , vrăjmaşii lor au încercat o altă cale şi au avut rezultate mai bune . Principiul este evident : atâta timp cât trăim în credinţă şi în ascultare , multe uşi ale păcatului , ale amăgirii şi ale pierzării sunt închise . Însă , în momentul în care ne abatem de la ceea ce ar trebui să facem , orice se poate întâmpla . Aşadar , cât de vital este să ne străduim să rămânem pe calea ascultarii !

La îndemnurile lui Balaam , împăratul Moabului a pus la cale o mare petrecere în cinstea zeilor lui şi i-a dat în grijă lui Balaam să-i determine pe istraeliţi să ia şi ei parte . Întrucât era privit de ei ca profet al lui Dumnezeu , nu i-a fost greu să-şi aducă la îndeplinire planul . O mare parte din popor s-a dus cu el să vadă sărbătorile . S-au încumentat să umble pe calea oprită şi s-au prins în laţul lui Satana . Ademeniţi de muzică şi de jocuri , aţâţaţi de frumuseţea vestalelor păgâne , s-au lepădat de credincioşia lor faţă de Dumnezeu . Îndată ce au luat parte la ospăţ şi veselie , când au băut vin mintea li s-a întunecat şi barierele stăpânirii de sine au fost date la o parte . Pornirile fireşti au ajuns să-i stăpânească şi , odată ce conştiinţa li s-a mânjit prin aceste fapte de destrăbălare , s-au lăsat înduplecaţi şi să se închine înaintea idolilor . Au adus jertfe pe altarele păgâne şi au luat parte la cele mai înjositoare ceremonii .

N-a trebuit mult timp ca otrava să se întindă ca o molimă ucigătoare prin toată tabăra lui Israel . Aceia care ar fi trebuit să-i înfrângă în luptă pe vrăjmaşii lor au fost înfrânţi prin şiretenia femeilor păgâne . Poporul părea că este vrăjit . Mai-marii şi fruntaşii poporului au fost printre cei dintâi care s-au abătut , apoi mulţi alţii din popor , încât apostazie a ajuns generală . ‘ Israel s-a alipit de Baal-Peor ‘ (Numeri 25 ,3) . Când , în cele din urmă , a văzut şi Moise ce se petrece şi ce prăpăd a venit peste ei , atacurile vrăjmaşilor lor izbândiseră în aşa măsură , încât israeliţii nu numai că au luat parte la serviciile destrăbălate ale închinării idolatre de la muntele Peor , ci se ajunsese ca obiceiurile păgâne să fie ţinute chiar şi în tabără . ” – Ellen G.White , Patriarhi şi profeţi (ediţia 1999) , pag . 466,467.

Observăm în nenumărate rânduri acelaşi principiu în acţiune : Dumnezeu lucrează în mod minunat pentru copiii Săi , le dă multe făgăduinţe , iar ei se distrug singuri . Care este starea ta ? Ce făgăduinţe ţi-a dat Dumnezeu şi care este atitudinea ta faţă de ele ?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO