Citeşte din Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, capitolul „Balaam”; iar din Cugetări de pe Muntele Fericirilor, capitolele „Fericirile” şi „Spiritualitatea Legii”.

Cine se poartă rău cu animalele, pentru că le are sub puterea sa, este un laş şi un tiran. Înclinaţia de a-i face pe alţii să sufere, fie oameni, fie necuvântătoare, este satanică. Mulţi nu-şi dau seama că sălbăticia lor va fi odată scoasă la iveală, ştiind că animalele lipsite de grai nu pot să o spună. Însă, dacă li s-ar deschide ochii aşa cum i-au fost deschişi lui Balaam, aceşti oameni ar vedea cum un înger al lui Dumnezeu se află lângă ei, ca martor, pentru a mărturisi împotriva lor în curţile cereşti. În cer se duce un raport şi vine ziua când aceia care se poartă rău cu făpturile lui Dumnezeu vor fi judecaţi şi condamnaţi.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi (ediţia 1999), pag. 455, 456.

Întrebări pentru discuţie

1. Ce alte lecţii spirituale putem desprinde din istoria lui Balaam? Spre exemplu, ce învăţăm despre suveranitatea lui Dumnezeu, despre liberul arbitru al omului şi despre providenţa lui Dumnezeu sau despre păcătoşenia omului?

2. Meditează mai mult la expresia „a muri de moartea celor neprihăniţi”. Dacă astăzi ar fi ultima zi din viaţa ta, ai avea parte de această moarte? Explică răspunsul.

3. Banii au o influenţă deosebit de dăunătoare asupra tuturor aspectelor vieţii, inclusiv asupra vieţii noastre religioase. Cum putem noi, creştinii, să ne ferim personal şi să apărăm credinţa şi biserica noastră de influenţa dăunătoare a banilor?

4. Citeşte Iuda 11 şi Apocalipsa 2,14, celelalte două texte din Noul Testament care fac referire la Balaam (în afară de pasajul din 2 Petru, pe care l-am studiat deja). Ce învăţăm din ele şi cum ne ajută să înţelegem mai bine care a fost greşeala lui Balaam?

Rezumat: Relatarea despre încercarea lui Balaam de a-l blestema pe Israel, în schimbul bogăţiilor şi al onoarei, scoate la iveală lăcomia şi aviditatea lui. Porunca a zecea ne avertizează să ne ferim de acest rău. Niciunul dintre noi nu este imun faţă de lăcomie, la fel ca şi faţă de orice alt păcat, iar dacă nu o biruim, vom pierde viaţa veşnică. Cât de important este să învăţăm din greşelile lui Balaam!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO