Imaginează-ţi ce surprins a fost împăratul când Balaam a început să-l binecuvânteze pe Israel. S-a înfuriat, dar nu era dispus să cedeze. L-a dus pe profet pe un alt vârf de munte, de unde putea să vadă tot Israelul, a ridicat alte şapte altare şi a jertfit pe ele viţei şi berbeci. Balaam „n-a mai alergat ca în celelalte rânduri la descântece” (Num. 24,1). Dar nici de data aceasta Balac nu a auzit blestemul pentru care era dispus să plătească atât de mult. Balaam, inspirat de Dumnezeu, a rostit o nouă binecuvântare asupra lui Israel. Balac a aranjat pentru a treia oară şapte altare şi a adus jertfe pe un alt vârf de munte, dar Balaam ştia că era inutil să-I mai ceară lui Dumnezeu permisiunea de a folosi descântece împotriva lui Israel. Privind la tabăra israeliţilor, de pe acest al treilea vârf de munte, el a binecuvântat poporul din nou (Num. 23,27-30; 24,1-10), iar Balac l-a trimis acasă, supărat că profetul nu putuse să-l blesteme pe Israel.

8. Ce profeţie a rostit Balaam şi cum s-a împlinit ea? Numeri 24,15-17; vezi şi Gen. 49,10; Mat. 2,1.2

Căutând să înţeleagă mai bine, [magii] s-au îndreptat spre Scripturile evreilor. […] Balaam era considerat mag, deşi fusese cândva profet al lui Dumnezeu; inspirat de Duhul Sfânt, el prorocise despre prosperitatea lui Israel şi despre arătarea lui Mesia. […] Profeţia lui Balaam glăsuia astfel: O stea răsare din Iacov. Un toiag de cârmuire se ridică din Israel.’ (Num.24,17) Să fi fost această stea neobişnuită trimisă ca un prevestitor al Celui Făgăduit?” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus (ediţia 2009), pag. 59, 60

Cercetătorii Bibliei au considerat de multă vreme că în aceste cuvinte se găseşte o profeţie cu privire la Mesia, şi anume la venirea Mântuitorului. Imaginea toiagului de cârmuire (puterea) şi ima ginea stelei (lumina) Îl reprezintă în mod corect pe Hristos. Deşi Domnul a ţinut seama de momentul rostirii profeţiei şi au fost folosite simboluri cunoscute atunci celor de acolo, semnificaţia profeţiei (şi anume aceea că puterea şi biruinţa sunt ale lui Hristos) este valabilă pentru toată lumea. Isus este Lumina lumii şi Proprietarul ei de drept. Oricare ar fi planurile oamenilor, la sfârşit, întreaga lume va vedea triumful Său. Vezi Is. 45,23; Rom. 14,11; Fil. 2,10.

În lume este multă nedreptate, dar avem făgăduinţa că Dumnezeu va ieşi biruitor şi, odată cu El, şi dreptatea. Cum te ajută această făgăduinţă să înfrunţi nedreptăţile la care eşti martor?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO