La hotarul Canaanului – confruntare cu păcatul imoralităţii

Pentru studiul din această săptămână , citeşte : Numeri 25,1-3 ; Deutoronom 21,10-14 ; 1 Corinteni 10 ,1-14Apocalipsa 2,14 .

Sabat după -amiază

Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt , care locuieşte în voi , şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu ? Şi că voi nu sunteţi ai voştri ? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ . Proslăviţi , deci , pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru , care sunt ale lui Dumnezeu . (1 Corinteni 6,19.20)

Încă o dată , în cartea Numeri , întâlnim această temă predominantă : poporul lui Dumnezeu , condus în mod clar şi cu putere de El , încă ia decizii greşite , încă dovedeşte lipsă de credinţă , încă mai cade într-o neascultare făţişă . De la început , Dumnezeu Şi-a dorit să-i ducă pe israeliţi în Ţara Făgăduinţei , dar ei , prin deciziile şi faptele lor , au îngreunat mult împlinirea acestei dorinţe .

Nu mai încape nicio îndoială că providenţa lui Dumnezeu a biruit atunci şi va birui şi în viitor . El a dus poporul legământului în Ţara Făgăduinţei şi va face tot la fel şi pentru noi , la vremea sfârşitului . Ce bine ar fi să cooperăm cu El , în loc să ne împotrivim planurilor Sale !

Săptămâna aceasta , vom studia una dintre cele mai mari căderi de la credinţă din istoria Vechiului Testament : apostazia de la Sitim . Deşi a avut loc cu mii de ani în urmă , într-o cultură şi în condiţii cu totul diferite de cele în care trăim noi , există unele asemănări spirituale şi o putem socoti o avertizare pentru biserica lui Dumnezeu de azi , care se află şi ea la hotarul Ţării Făgăduinţei .

Pentru studiul Bibliei la rând : Coloseni 1Filimon

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO