După incidentul cu măgăriţa , Balaam s-a înfăţişat înaintea lui Balac . Este interesant de notat că Balac l-a dus pe Balaam ” pe Bamot-Baal ” (Num.22,41), ” pe înălţimile lui Baal ” , cum se spune în versiunea în limba engleză . Se pare că păgânii din Orientul Apropiat îşi construiau altarele pe vârful munţilor , ca să fie mai aproape de zeii a căror bunăvoinţă doreau să o obţină . Balaam i-a cerut împăratului să ridice pe o astfel de înălţime şapte altare şi să jertfescă pe ele şapte viţei şi şapte berbeci .

6. Ce solie impresionantă şi ce făgăduinţă se găsesc în cuvintele pe care Dumnezeu l-a inspirat pe Balaam să le spună cu privire la copiii lui Israel ? Ce speranţă ne aduc cuvintele lui ? Num.23,5-10; vezi şi 1 Corinteni 15.

I-a văzut cum sunt sprijiniţi de harul Său când trec prin valea umbrelor morţii. El i-a văzut cum se ridică din morminte încoronaţi cu slavă , cinste şi mărire . A văzut cum cei răscumpăraţi se bucură de mărirea nepieritoare a pământului nou . Privind la toate acestea , el a strigat : Cine poate să numere pulberea lui Iacov şi să spună numărul unui sfert din Israel ? Iar când a văzut cum strălucea pe fruntea fiecăruia coroana măririi şi fiecare faţă era luminată de bucurie , când a lăsat privirea să urmărescă viaţa fără de sfărşit şi fericirea lor fără margini , a rostit , mişcat până în adâncul sufletului , dorinţa inimii lui : O , de aş muri de moartea celor neprihăniţi şi sfârşitul meu să fie ca al lor ! ” – Ellen G.White , Patriarhi şi profeţi (ediţia 1999),pag.458.

7. Ce înseamnă expresia ” a muri de moartea celor neprihăniţi ” ? Care este singura cale prin care putem avea parte de această moarte ? Rom.3,20-24.

Într-un anumit sens , aceste cuvinte ale lui Dumnezeu , rostite cu privire la poporul Său din vechime , fac referire la făgăduinţa Evangheliei dată tuturor copiilor lui Dumnezeu , din toate veacurile : făgăduinţa vieţii veşnice , prin neprihănirea lui Isus . Niciunul dintre noi nu este neprihănit ; niciunul dintre noi nu trăieşte şi nu moare pentru el însuşi şi nu este îndeajuns de neprihănit , încât să scape de mormânt . Numai neprihănirea lui Isus poate să ne scape de moarte , iar neprihănirea Sa ne este oferită prin credinţă . Aici , în cartea Numeri , prin istoria lui Balaam , Dumnezeu ne dezvăluie făgăduinţa mântuirii prin Isus .

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO