Cine era acest Balaam ?

Balaam fusese cândva un om bun şi un profet al lui Dumnezeu ; dar decăzuse şi se lăsase pradă lăcomiei după avere ; cu toate acestea , el încă mai mărturisea a fi slujitor al Celui Preaînalt . El nu era în necunoştinţă de tot ce făcuse Dumnezeu pentru Israel şi , când trimişii şi-au făcut cunoscută solia , el ştia prea bine că era de datoria lui să refuze darurile lui Balac şi să le dea drumul solilor să plece . Dar el şi-a îngăduit să se joace cu ispita . „- Ellen G.White , Patriarhi şi profeţi (ediţia 1999) , pag.451 .

3. La prima vedere , Balaam ne dă impresia că rămâne cu hotărâre de partea Domnului . Dar , dacă citim cuvintele lui cu atenţie , ce indicii avem că el s-a jucat cu ispita ? Numeri 22,7-21

Balaam le-a cerut solilor să rămână la el în noaptea aceea , spunându-le că nu le va da un răspuns clar decât după ce va cere sfat de la Domnul . Probabil că , întrucât Îl cunoştea sau cel puţin Îl cunoscuse pe Domnul , el şi-a dat seama că blestemele nu aveau cum să se atingă de Israel . În acest caz , nu avea  nevoie să mai ceară sfatul lui Dumnezeu ; poate că el a făcut această cerere în speranţa că Domnul va hotărî altceva . În ambele cazuri , el a deschis poarta ispitei prin faptul că le-a cerut solilor să înnopteze la el , în loc să-i trimită înapoi imediat . În definitiv , solii aduseseră cu ei ” daruri pentru ghicitor ” (vers.7) !

Să observăm ce s-a întâmplat la cea de-a doua venire a solilor , când aceştia i-au promis mai mult decât în prima ocazie . Dumnezeu îi spusese : „fiindcă oamenii aceştia au venit să te cheme … du-te ” , dar cu condiţia să facă numai ce avea să-i spună El (vers.20) . Însă , a doua zi de dimineaţă, înainte ca trimişii Moabului să spună vreun cuvânt , Balaam a pus şaua pe măgăriţă şi a plecat imediat cu ei . Altfel spus , în pofida pretenţiilor lui că este credincios şi că nu se lasă cumpărat , Balaam de-abia aştepta să pună mâna pe toate bogăţiile promise .

4. Cum a descris Petru faptele lui Balaam ? Ce avertizare ne dă cu privire la lăcomie şi ispită ? De ce este atât de uşor să găsim scuze pentru păcat , până acolo încât să nu-i mai vedem gravitatea ? 2Petru 2,14-16

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO