Susţinerea serviciilor de la Sanctuar

După ce a făcut distincţie între cele două grupuri de lucrători religioşi, Domnul a dat instrucţiuni cu privire la susţinerea lor financiară. Se pare că ei erau angajaţi „cu normă întreagă”, adică nu „slujeau la mese” (Fapte 6,2) ca să-şi întreţină viaţa. Susţinerea financiară trebuia să vină din altă parte.

4. Care sunt cele mai importante idei din Numeri 18,8-20?

Versetele acestea conţin multe gânduri interesante. De exemplu, să observăm că Domnul leagă îndeaproape darurile aduse Lui cu cele aduse preoţilor. Altfel spus, deşi darurile şi jertfele Îi erau aduse Lui, El le oferea preoţilor. Astfel, când oamenii aduceau daruri înaintea Domnului, ei le aduceau totodată preoţilor. Aceasta ne vorbeşte despre relaţia strânsă dintre Domnul şi preoţi, care slujeau ca mijlocitori între Dumnezeu şi popor.

În acelaşi timp, trebuie să observăm că preoţii erau şi ei oameni. Deşi deţineau această poziţie privilegiată, întreţinerea vieţii lor depindea totuşi de poporul pe care îl slujeau. Prin faptul că primeau ce era mai bun din ulei, vin şi făină, preoţii îşi aminteau mereu că aveau obligaţia de a le sluji oamenilor cu credincioşie, fără să abuzeze de poziţia care le fusese încredinţată.

De asemenea, răscumpărarea cu bani a unui copil sau a unui animal era una dintre metodele prin care Domnul îi învăţa pe israeliţi despre noţiunea de substituire. Într-o zi, în viitor, Hristos avea să-Şi dea viaţa în locul păcătoşilor (vezi 1 Petru 1,18.19). Sarea adusă împreună cu fiecare jertfă era un simbol al permanenţei legământului lui Dumnezeu cu poporul Său (vezi Lev. 2,13).

Ce fel de responsabilităţi sfinte ai? Cât de conştiincios eşti în îndeplinirea însărcinărilor încredinţate de alţii? Ce poţi să faci ca să îţi îndeplineşti responsabilităţile cu mai multă credincioşie?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO