1. Citeşte cu atenţie cuvintele rostite de cei răsculaţi împotriva lui Moise. În acuzaţia lor se găsesc patru minciuni. Care sunt acestea? Numeri 16,1-3

Reacţia lui Moise faţă de acest atac (vers. 4) ne arată cât de frustrat s-a simţit el în faţa unor acuzaţii atât de denaturate şi false, mai ales că nu se aştepta să vină tocmai din partea lor. „Ei făceau parte din numărul acelora care s-au suit cu Moise pe munte şi au văzut slava dumnezeiască. […] Spunând că sunt foarte mult interesaţi de prosperitatea poporului, la început, ei îşi şopteau unul altuia nemulţumirea, apoi au spus-o bărbaţilor de frunte din Israel. Insinuările lor au fost atât de repede primite, încât s-au avântat şi mai departe şi, în cele din urmă, au ajuns să creadă cu adevărat că sunt mânaţi de râvnă pentru Dumnezeu.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi (ediţia 1999), pag. 403.

Vedem că aici se repetă păcatul pe care l-a făcut Satana la început, în cer. Deşi aveau o poziţie înaltă şi exercitau o influenţă importantă, aceşti conducători considerau că meritau mai mult şi îşi doreau mai mult. Cât de atenţi trebuie să fim!

2. Ce alt motiv mai stătea în spatele răzvrătirii lor? De ce erau false aceste acuzaţii? Num. 16,12-14

Lucrul care ne frapează este modul în care vorbesc aceşti oameni despre Egipt, numindu-l o ţară „unde curge lapte şi miere”! Ne uimeşte cât de mult le-a pervertit păcatul judecata, până acolo încât să compare ţara în care au fost sclavi cu Ţara Făgăduinţei!

Ce metode folosim noi ca să ne înşelăm singuri? Prin ce metode ne scuzăm şi ne justificăm păcatele şi greşelile? Cum putem să ne ferim de această capcană?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO