Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte: Numeri 15; 2 Corinteni 2,15.16; Galateni 3,26-29; Efeseni 5,2; Coloseni 3,11.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Atunci am zis fiilor lor în pustie: ’Nu vă luaţi după rânduielile părinţilor voştri, nu ţineţi obiceiurile lor şi nu vă spurcaţi cu idolii lor! Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru; umblaţi întocmai după rânduielile Mele, păziţi poruncile Mele şi împliniţi-le.” (Ezechiel 20,18.19)

Odată cu capitolul 15 din Numeri, lăsăm în urmă agitaţia şi răzvrătirea, ruşinea şi înfrângerea (fuseseră biruiţi de amaleciţi şi de canaaniţi). Israeliţii au învăţat printr-o experienţă dureroasă că neascultarea duce la suferinţă.

Mulţimile se întorc acum pe drumul pe care au venit dinspre pustie. În acest moment, în deschiderea capitolului 15, Domnul îi spune lui Moise astfel: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: ’Când veţi intra în ţara pe care v-o dau, ca să vă aşezaţi locuinţele în ea…’” (vers. 2)

În ciuda eşecului lor major, făgăduinţa mai era încă valabilă: Dumnezeu avea să-i ducă în Ţara Făgăduinţei. Nu era nicio urmă de îndoială!

De asemenea, observăm câteva sfaturi speciale date de Dumnezeu poporului Său ales. Deşi condiţiile în care s-au desfăşurat evenimentele sunt unice, deşi poruncile sunt unice, lecţiile şi principiile spirituale care le-au fost date lor ne sunt date şi nouă.

Pentru studiul Bibliei la rând: Ioan 7Fapte 3

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO