1. Citeşte Numeri 15,1-10.18-21. Care era scopul acestor jertfe? Ce reprezentau ele? Pentru ce se aduceau şi daruri din untdelemn, daruri de băutură şi daruri de mâncare?

Cuvântul ebraic pentru „mâncare” este minchah şi înseamnă „dar” sau „ofrandă”. Acest dar cuprindea făină, ulei de măsline şi vin şi reprezenta recunoştinţa persoanei care-l aducea pentru binecuvântările lui Dumnezeu asupra câmpurilor şi a recoltelor (vezi Deut. 8,18).

De fapt, în contextul capitolului 15 din Numeri, aceste porunci le transmiteau israeliţilor din generaţia tânără făgăduinţa că într-o zi vor cultiva grâu, orz şi alte cereale în noua patrie, Canaanul. Era făgăduinţa că vor sădi pe dealuri, cu mâinile lor, vii, livezi de măslini şi pomi fructiferi, smochini şi rodii. Altfel spus, aceste jertfe fără sânge le îndreptau atenţia spre binecuvântările materiale pe care urmau să le aibă, dacă rămâneau credincioşi. Dar toate acestea erau însoţite de jertfele aduse Domnului, lucru care le îndrepta zilnic atenţia spre Ţara Făgăduinţei care îi aştepta.

2. Cum a aplicat apostolul Pavel acest concept la perioada Noului Testament? Rom. 12,1; 2 Cor. 2,15.16; Efes. 5,2

Deşi împrejurările în care trăiau erau dificile, Domnul dorea ca poporul Său să cultive o atitudine de laudă şi recunoştinţă pentru tot ce făcuse El pentru Israel şi pentru ce urma să facă în viitor. Oare nu aşteaptă acelaşi lucru şi de la noi?

De ce este important să ne gândim la bunătatea, dragostea şi grija lui Dumnezeu, în ciuda necazurilor prin care trecem acum? Devii mai conştient de dragostea şi grija lui Dumnezeu faţă de tine atunci când priveşti spre crucea de la Golgota? Pentru care lucruri îţi poţi exprima recunoştinţa chiar acum? De ce este important să ne concentrăm atenţia asupra binecuvântărilor?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO