Nouă, oamenilor din secolul XXI, ne este dificil să înţelegem problemele uriaşe pe care le presupune migraţia a mii de oameni deodată, care călătoreau împreună cu turmele şi cirezile lor. Acum, ei sunt adunaţi în pustie, înaintea Muntelui Sinai. Bolnavii sunt îndepărtaţi din mijlocul lor, pentru sănătatea poporului. Însă mai trebuia rezolvată o altă problemă serioasă. Israeliţii fuseseră îndemnaţi să se iubească unii pe alţii (Lev.19,18), dar lucrul acesta, aşa cum ştim cu toţii, nu este întotdeauna simplu. Conflictele apar chiar şi în vremurile cele mai bune.

4. Când un israelit păcătuia faţă de cineva din tabără, faţă de cine păcătuia el, de fapt? Num. 5,6; vezi şi Ps. 51,3.4. Cum putem înţelege această idee?

Greşeala faţă de un semen este o greşeală faţă de Dumnezeu Însuşi. Dintr-un anumit punct de vedere, ideea aceasta nu este greu de înţeles. Noi toţi suntem ai lui Dumnezeu; cu toţii suntem proprietatea Lui, atât prin creaţiune, cât şi prin răscumpărare (1 Cor.6,19.20; Fapte 17,28). Dacă cineva ar intra pe proprietatea ta şi ţi-ar produce daune, infracţiunea comisă nu ar fi numai faţă de proprietatea ta, ci şi faţă de tine, ca proprietar. La fel se întâmplă când păcătuim faţă de cineva: păcătuim faţă de Cel care a creat persoana respectivă şi care a răscumpărat-o prin sângele Său, prin jertfa de pe cruce. Aşadar, nu este de mirare că Biblia susţine ideea că, dacă păcătuim faţă de alţii, păcătuim faţă de Dumnezeu Însuşi.

5. Ce trebuia să facă persoana vinovată? Num. 5,6-8; vezi şi Ezech. 33,15; Luca 19,8-9

Principiul îndreptării răului pe care l-am făcut faţă de semenii noştri mai este încă valabil. Dar cum putem îndrepta răul pe care I l-am făcut lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva Lui? Adevărul este că nu-l putem îndrepta. Este mult prea târziu pentru aceasta. De fapt, pentru aceasta a venit Domnul Isus: ca să ne împace cu Dumnezeu, nu prin ceea ce putem face noi, ci numai prin ceea ce a făcut El pentru noi (Col. 1,20).

Ţinând cont de tot ce a făcut Domnul Isus ca să ne împace cu Dumnezeu, ce trebuie să faci în mod concret, ca să te împaci cu persoana cu care te-ai certat?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO