Să ne imaginăm scena: poporul Israel este în pustie, la poalele Muntelui Sinai; sunt mii şi mii de nomazi împreună cu vitele lor, departe de orice civilizaţie. Ce fel de tratamente medicale aveau la dispoziţie? Niciunul. Dacă ne gândim la practica medicală din vremea aceea, era mai bine aşa. Totuşi, într-un asemenea mediu, se puteau răspândi cu uşurinţă tot felul de epidemii.

1. Domnul i-a poruncit lui Moise „să izgonească din tabără” trei categorii de oameni. Care anume? Numeri 5,1-4

Se pare că orice om care avea o boală gravă a pielii trebuia declarat lepros. În această categorie erau incluşi şi cei care erau într-adevăr bolnavi de lepră (astăzi se numeşte boala Hansen). Orice boală infecţioasă a pielii era socotită un pericol pentru comunitate. De asemenea, şi orice scurgere sau atingerea de un trup aflat în descompunere în căldura deşertului puteau constitui o sursă de îmbolnăvire, care se putea transforma într-o epidemie. Atât bărbaţii, cât şi femeile erau ţinuţi afară din tabără până la vindecare. Domnul nu îi ura pe aceşti bolnavi, ci, pentru sănătatea poporului, îi ţinea izolaţi într-un fel de carantină. Şi în timpurile moderne există secţii speciale pentru cei care au boli infecţioase.

2. Care era motivul teologic pentru care aceşti bolnavi erau îndepărtaţi temporar din tabăra lui Israel? Num. 5,3 u.p. Ce mesaj spiritual putem desprinde de aici?

Să privim această problemă din perspectivă spirituală, gândindu-ne la întinare, la păcat şi la modul în care ne afectează el. Care credincios nu a trăit personal sentimentul că păcatul îl desparte de prezenţa lui Dumnezeu? Cine nu a trăit sentimentul izolării spirituale, care apare în urma întinării păcatului?

3. Sentimentul izolării spirituale ne este transmis uneori de ceea ce vizionăm sau citim, de ceea ce mâncăm, de ceea ce facem şi gândim. Care este singura soluţie la această problemă? 1 Ioan 1,8.9

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO