Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Numeri 5; 6; Ezechiel 33,15; Luca 19,8.9; Fapte 17,28; 1 Corinteni 6,19.20.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.” (3 Ioan 2)

Dacă nu ai fost niciodată nevoit să te refugiezi în altă ţară, nu vei reuşi să înţelegi pe deplin situaţia în care se afla poporul Israel. Bineînţeles că, spre deosebire de mulţi refugiaţi din vremea noastră, copiii lui Israel doreau să părăsească Egiptul şi nu au fost alungaţi de acolo. Oricum, trebuie să fi fost tulburător pentru ei să părăsească singura patrie pe care o cunoşteau şi să pribegească prin deşert.

Ştiind aceste lucruri, putem să înţelegem mai bine unele dintre regulile şi îndrumările date de Dumnezeu, reguli care aveau să-i ajute să supravieţuiască în pustie. Totodată, deşi unele lucruri s-au schimbat după intrarea lor în Ţara Făgăduinţei (cum ar fi, de pildă, căderea manei), multe îndrumări au rămas valabile, fiindcă ele conţineau anumite principii care, dacă erau respectate, aveau să le binecuvânteze mult viaţa într-o lume plină de păcat şi de idolatrie.

Săptămâna aceasta, vom studia câteva dintre regulile date de Domnul acestui popor din Antichitate, dintre care amintim aici modul de tratare a unor boli şi afecţiuni, modul de tratare a infidelităţii în căsătorie (sau a bănuielii de infidelitate) şi modul de tratare a conflictelor care apar în mod inevitabil între oamenii care trăiesc laolaltă.

Pentru studiul Bibliei la rând: Maleahi 1Matei 16

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO