Tema sfinţeniei lui Dumnezeu străbate întreaga Scriptură. Defineşte sfinţenia. Care este raportul dintre sfinţenie şi omul credincios? Ex. 28,36; Lev. 11,44.45; Isaia 6,1-7; Evrei 12,14; 1 Petru 1,15.16.

Îngerii lucrează în mod armonios. Toate acţiunile lor sunt caracterizate de ordine desăvârşită. Cu cât imităm mai bine armonia şi ordinea oştirilor cereşti, cu atât mai pline de succes vor fi eforturile lor de a ne sprijini. Dacă nu înţelegem necesitatea armoniei în acţiunile noastre şi dacă lucrăm dezordonat, îngerii, care sunt perfect organizaţi şi lucrează într-o ordine desăvârşită, nu pot lucra cu succes în favoarea noastră. Ei se îndepărtează de noi plini de durere, deoarece nu sunt autorizaţi să binecuvânteze confuzia, tulburarea şi dezorganizarea. Toţi cei care doresc cooperarea solilor cereşti, trebuie să lucreze în armonie cu ei. Cei care au aprobarea voinţei cereşti în toate eforturile lor, încurajează ordinea, disciplina şi unitatea în acţiune şi atunci îngerii lui Dumnezeu pot coopera cu ei.” – Ellen G. White, Mărturii pentru pastori, pag. 28.

Întrebări pentru discuţie

1. De ce unii oameni se opun atât de mult religiei organizate? De ce este necesară organizarea? Care sunt problemele pe care le poate aduce? Cum putem să cooperăm mai bine cu organizaţia bisericii?

2. Discutaţi răspunsurile la întrebarea de la secţiunea de joi. Alcătuiţi un tabel cu lucrurile sfinte şi cu lucrurile obişnuite. Cum putem face deosebirea? În ce măsură este influenţată de tradiţii, mediu şi educaţie capacitatea de a face această deosebire? Asocierea dintre selecţia naturală darwiniană şi credinţa noastră este un amestec între sacru şi profan? Ce alte exemple puteţi da?

3. De ce substituirea este un concept central al Planului de Mântuire? Cum slujeşte Isus ca Înlocuitor al nostru şi de ce este acest lucru atât de important?

Rezumat: Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. După aşezarea seminţiilor în pustie, în jurul Muntelui Sinai, El a început să le organizeze în jurul Sanctuarului. Mai întâi, a fost organizată armata: a fost desemnat un anumit loc pentru fiecare seminţie şi ordinea în care ele trebuiau să pornească. Leviţii erau aşezaţi în jurul Sanctuarului şi aveau îndrumări precise cu privire la transportul şi asamblarea cortului. Dumnezeul cel sfânt Se afla în mijlocul lor, în cursul acestei călătorii.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO