Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Geneza 15,14-16; Levitic 10,1-11; Numeri 1 – 4; Ieremia 23,23.24; Ioan 14,15-18.23.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor.” (1 Corinteni 10,11)

Un creştin iniţiază o conversaţie cu un biolog. Căutând să aducă vorba despre religie, creştinul l-a întrebat: „Observaţi mâna Creatorului atunci când studiaţi natura?”

Fără să se arate surprins în vreun fel, biologul a replicat: „Oriunde priveşti, fie în natură, fie înăuntrul nostru, observi o anumită ordine.”

Deşi a fost afectată în mare măsură de păcat, lumea naturală ne mai vorbeşte încă despre lucrarea Creatorului nostru, prin organizarea şi ordinea ei. Chiar şi un adept fanatic al lui Darwin a fost constrâns să admită că natura ne dă „impresia unui plan făcut mai înainte”.

Impresie? Planul şi ordinea sunt reale şi ne vorbesc despre mâna Creatorului nostru.

Dar Dumnezeu nu a imprimat o anumită ordine numai în natură. Ordinea este o trăsătură a relaţiei Sale cu poporul legământului, cu israeliţii care călătoreau prin pustie. Săptămâna aceasta, vom studia modul în care Dumnezeu Şi-a organizat poporul pentru chemarea sfântă şi vom extrage câteva învăţături pentru noi, cei de astăzi.

Pentru studiul Bibliei la rând: Habacuc 1 Zaharia 14

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO