Citeşte capitolul „Cerând pentru a da” din Parabolele Domnului Hristos şi capitolul „De la Izreel la Horeb” din Profeţi şi regi, de Ellen G. White.

Atunci când ne rugăm pentru binecuvântări pământeşti, răspunsul la rugăciune poate să întârzie sau se poate ca Dumnezeu să ne dea altceva decât ceea ce cerem, dar nu aşa se întâmplă când cerem să fim scăpaţi de păcat. Este dorinţa Lui să ne curăţească de păcat, să facă din noi copii ai Lui şi să ne dea putere pentru a trăi o viaţă sfântă. Hristos ’S-a dat pe Sine Însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl’ (Gal. 1,4). Şi ’îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi, dacă ştim că ne ascultă orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut’ (1 Ioan 5,14.15). ’Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire’ (1 Ioan 1,9).” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, pag. 245, (Casa de Editură „Viaţă şi Sănătate”, Bucureşti, 2008).

Galateni 1

4 El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.

1 Ioan 5

14 Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.
15 Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.

1 Ioan 1

9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.

Dacă viaţa bolnavilor Îl poate slăvi, să ne rugăm ca ei să poată trăi; totuşi nu cum vrem noi, ci cum vrea El. Credinţa noastră poate fi tot atât de hotărâtă şi de puternică, dacă, fără îngrijorare agitată, Îi încredinţăm Lui totul, cu desăvârşită încredere. Noi avem făgăduinţa. Ştim că El ne ascultă, dacă cerem în conformitate cu voinţa Sa. Cererile noastre nu trebuie să ia forma unei porunci, ci să fie mijlocire, ca Domnul să ne dea lucrurile pe care le dorim de la El.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 2, pag. 146 (Casa de Editură „Viaţă şi Sănătate”, Bucureşti, 1998).

Întrebări pentru discuţie

1. Discutaţi în grupă despre ceea ce aţi scris la finalul secţiunii de joi a studiului. Ce puteţi învăţa unii de la alţii?

2. Mulţi se îndoiesc de „asigurarea mântuirii”. Din ce motiv? Cum poţi să ajuţi astfel de persoane?

3. Ţinând cont de făgăduinţele minunate din Biblie despre biruinţa asupra păcatului, de ce cădem în aceleaşi păcate iar şi iar?

4. Ce dovezi avem azi în lume despre existenţa marii lupte? Cum se desfăşoară ea în localitatea în care trăieşti sau în familia ta? Care este contribuţia ta pentru cauza lui Hristos? Ce poţi să faci, personal sau împreună cu biserica, pentru cauza lui Dumnezeu, în această luptă dintre Hristos şi Satana?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO